Stopa nezaposlenosti u EU najniža od 2000. godine – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Stopa nezaposlenosti u EU najniža od 2000. godine

Nezaposlenost u EU je u maju 2019. godine iznosila 6,3 odsto, što je najniže od kada je Eurostat počeo meriti podatke od 2000. godine.

Prema procenama Eurostata, u maju je 15,7 miliona ljudi bilo nezaposleno u EU. Evropska unija ima populaciju od preko 500 miliona, sa osobljem od oko 230 miliona.

Najniža stopa nezaposlenosti zabeležena je u Češkoj u maju, 2,2%. Sledile su Nemačka (3,1%) i Holandija. (3.3%). Najveća nezaposlenost bila je u Grčkoj (18,1%), Španiji (13,6%) i Italiji (9,9%).

 

Nezaposlenost se smanjila u 23 zemlje EU u odnosu na prethodnu godinu, u Austriji je ostala na istom nivou a povećala se u Danskoj (sa 5,0% na 5,1%), u Luksemburgu (sa 5,6% na 5,7%), Poljskoj (sa 3,7% na 3,8%) i Švedskoj (sa 6,2% na 6,3%).

Činjenica je da je u maju 2019. godine nezaposlenost u SAD iznosila 3,6 odsto, tako da je znatno ispod proseka EU i zone eura.

Tags
Back to top button