Hrvatska poštanska banka snizila kamatne stope na kredite – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEINOSTRANE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Hrvatska poštanska banka snizila kamatne stope na kredite

Hrvatska poštanska banka je od danas snizila kamatne stope na kredite građana sa promenjivom kamatom.

Za klijente HPB-a to znači kamatnu stopu već od 2,90% za stambeni kredit uz valutnu klauzulu u evrima i 3,30% za kredit u kunama. Osim toga, Banka do kraja septembra za korisnike stambenih kredita snosi trošak procene vrednosti nekretnine. Stambeni krediti kao i do sada odobravaju se na razdoblje do 30 godina, a najveći iznos je 265.000 evra, odnosno 2.000.000 kuna.

Kamate se snižavaju za sve nenamenske kredite sa promenjivom kamatom i uvode se kamatne stope čija konačna visina zavisi o tome ugovara li klijent polisu osiguranja otplate kredita. Kamatna stopa od sada za klijente HPB-a za nenamenski kredit iznosi od 5,25% za kredite uz valutnu klauzulu u evrima, odnosno 5,75% u kunama.

Do 30. septembra Banka ne naplaćuje naknadu za obradu nenamenskih kredita. Nenamenske kredite HPB odobrava u iznosu do 40.000 evra ili 300.000 kuna, na rok do 10 godina.

HPB je kamate snizila u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za kune i evre od 0,11 pp, a uvođenjem novih pogodnosti dodatno smanjila troškove za korisnike kredita.

Krediti HPB-a snažno rastu pa je u pet meseci 2019. građanima odobreno više od 700 miliona kuna stambenih i nenamenskih kredita

Tags
Back to top button