Roming od danas znatno jeftiniji – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Roming od danas znatno jeftiniji

Cene rominga u mrežama Zapadnog Balkana biće niže od danas, 1. jula, a najviše će biti umanjena cena korišćenja interneta, i to za oko 90 odsto.

Cene rominga biće snižene za sve korisnike, do 31. decembra (prva faza), i to za minut razgovora za odlazne pozive sa (prosečnih) oko 28 dinara cena će biti snižena na oko 11 dinara, što je za više od 60 odsto.

Cena SMS poruka će biti smanjena sa oko devet na oko četiri dinara ili za više od 50 odsto, dok će prenos podataka po megabajtu biti umanjen sa oko 30 na oko četiri dinara.

U Rešenju RATEL-a operatorima se određuje obaveza snižavanja cena rominga u mrežama Zapadnog Balkana i u njemu se navodi da za pozive u romingu neće biti naplaćivana uspostava veze. Takođe, za primljene poruke i poruke govorne pošte u SMS romingu neće se obračunavati dodatne naknade.

Naplata odlaznih poziva vršiće se po sekundi, s tim što operateri mogu primeniti inicijalni minimalni obračunski period koji ne može biti duži od 30 sekundi.

Naknada za prenos podataka u romingu vršiće se po kilobajtu, uz izuzetak poruka (MMS) koje se mogu naplaćivati po jedinici.

Prema Sporazumu, koji je ispred Srbije potpisao ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, maksimalne cene rominga u regionu Zapadnog Balkana treba dovesti na nivo cena prema pravilima “rominga kao kod kuće” koja važe u Evropskoj uniji, i to najkasnije do 1. jula 2021. godine, te treba uvesti prelazni period počev od 1. jula 2019. godine.

Od 1. jula 2021. očekuje se potpuno ukidanje rominga za Zapadni Balkan.

Tags
Back to top button