Danas stupa na snagu organizaciona transformacija Poreske uprave – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Danas stupa na snagu organizaciona transformacija Poreske uprave

U skladu sa Programom transformacije Poreske uprave, broj organizacionih jedinica na teritoriji Srbije, avgusta 2017. godine, smanjen je sa 178 na 78. Naredni korak je bio dalje ukrupnjavanje organizacionih jedinica Poreske uprave – sa postojećih 78 na 37 filijala, koje danas stupa na snagu a što je urađeno u rokovima planiranim Programom transformacije koji je usvojila Vlada Republike Srbije.

“Spisak novih organizacionih jedinica Poreske uprave Republike Srbije obveznici mogu naći na sajtu Poreske uprave. Cilj nam je da postignemo visok nivo efikasnosti i efektivnosti poslovnih procesa, moderne infrastrukture i radnog okruženja, kvaliteta rada, sistemskih rešenja koja će rezultirati još većom naplatom javnih prihoda i racionalizacijom troškova poslovanja”, navode u Poreskoj upravi.

U novu organizacionu strukturu počev od 1. jula 2019. godine, Poreska uprava Republike Srbije ulazi bez ijednog otpuštenog radnika i ovu činjenicu su uvažili kako zaposleni u Poreskoj upravi tako i reprezentativni sindikat Poreske uprave.

“Poreska uprava je imala u vidu potrebe građana u delu poreskih oblika kao što su porez na prenos apsolutnih prava za motorna vozila i nepokretnosti, porez na nasleđe i poklon, porez na držanje, nošenje i upotrebu dobara. Upravo zbog toga, formiran je Sektor za izdvojene aktivnosti koji ima organizacione delove na broju lokacija širom Republike Srbije, u kojima poreski obveznici mogu da podnesu poreske prijave i u papirnom obliku. Fizičkim licima je omogućeno da poreske prijave podnose i elektronski i u papirnom obliku u svim organizacionim delovima Poreske uprave – kao i do sada. Takođe, i ubuduće će ostati otvorene pisarnice, putem kojih će građani moći da ostvare kontakt sa Upravom”, zaključuju u Poreskoj upravi.

Tags
Back to top button