Banke u BiH povećale dobit za 3,7 odsto u prvom kvartalu 2019. godine – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Banke u BiH povećale dobit za 3,7 odsto u prvom kvartalu 2019. godine

Banke u Federaciji BiH ostvarile su dobit u iznosu od 89,8 miliona KM u prvom kvartalu 2019. godine, što je za iznos od 3,2 miliona KM ili 3,7% više u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo.

Najveću dobit ostvarila je UniCredit bank Mostar od 28,5 miliona KM, a za petama joj je Raiffeisen banka BiH sa 27,5 milioan KM.

U klubu banaka koje imaju veću dobit od 10 miliona jedino je još Intesa Sanpaolo banka BiH sa dobiti od 10,5 miliona KM.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 31.03.2019. godine iznosi 22,5 milijardi KM i za 362,4 miliona KM ili 1,6% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,9% u strukturi ukupne aktive, zabeležili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 257,2 miliona KM ili 1,8%, tako da na dan 31.03.2019. godine iznose 14,6 milijardi KM. Rast kredita u prvom kvartalu 2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih bankarskim institucijama, privatnim preduzećima, stanovništvu i javnim preduzećima, a smanjenje kreditiranja kod kredita odobrenih nebankarskim finansijskim institucijama, vladinim institucijama, kao i ostalim sektorima.

Krediti odobreni pravnim osobama ostvarili su rast od 124,4 miliona KM ili 1,7%, tako da na dan 31.03.2019. godine iznose 7,6 milijardi KM, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,1%. Krediti dati stanovništvu u istom periodu imaju rast od 132,8 miliona KM ili 1,9%, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,9% i na dan 31.03.2019. godine iznose 7,0 milijardi KM.

Učešće NPL-ova je smanjeno sa 8,5% na 8,2%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati. Učešće NPL-ova kod pravnih lica u odnosu na ukupne kredite pravnim licima iznosi 10,1%, a učešće NPL-ova kod stanovništva u odnosu na ukupne kredite stanovništvu iznosi
6,2%.

Depoziti su dostigli iznos od 17,8 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 196,9 miliona KM ili 1,1% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,3% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 255,0 miliona KM ili 2,9% i iznose 9,1 milijardu KM.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 31.03.2019. godine iznosi 3,1 milijardu KM, od čega deonički kapital iznosi 1,3 milijarde KM i zabeležio je rast od 97,8 miliona KM ili 3,3% u odnosu na kraj 2018. godine.

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na dan 31.03.2019. godine iznosi 17,2% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%. Ista je za 0,3 procentna poena manja u odnosu na kraj 2018. godine.

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button