Standard & Poor’s potvrdio pozitivne izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Standard & Poor’s potvrdio pozitivne izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije

Rejting agencija Standard & Poor’s potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou „BB“. Potvrđeni su i pozitivni izgledi za njegovo dalje poboljšanje.

Prema navodima agencije Standard & Poor’s, pozitivni izgledi za povećanje kreditnog rejtinga Srbije odražavaju očekivanje nastavka snažnog privrednog rasta i u narednom periodu, odgovorno vođenje fiskalne politike i posvećenost Vlade Srbije nastavku reformi podržanih aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom. Agencija posebno naglašava i povećan kredibilitet monetarne politike Narodne banke Srbije i očuvanu cenovnu i finansijsku stabilnost kao faktore koji su u osnovi pozitivnih izgleda.

Kao i u decembru 2018, kada je doneta odluka o popravljanju izgleda za povećanje kreditnog rejtinga, ova Agencija posebno ističe operativnu nezavisnost Narodne banke Srbije, kao i mere kojima je centralna banka povećala kredibilitet i efikasnost monetarne politike u režimu ciljanja inflacije.

Ocenjuje se da je monetarna politika bila adekvatna, da je obezbedila usidravanje inflacionih očekivanja, što za rezultat ima višegodišnje uspešno očuvanje niske i stabilne inflacije. Prema mišljenju Agencije, inflacija će ostati u granicama cilja od 3 ± 1,5% i u srednjem roku. Ističući rezultate Narodne banke Srbije na planu sprovođenja režima inflacionog targetiranja, agencija Standard & Poor’s naglašava i očuvanu relativnu stabilnost deviznog kursa. Prema oceni Agencije, pored ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija, režim deviznog kursa koji primenjuje Narodna banka Srbije doprineo je održavanju cenovne i finansijske stabilnosti i povećanju otpornosti Srbije na potencijalne šokove iz međunarodnog okruženja.

Ocenjujući kretanja u bankarskom sektoru, Standard & Poor’s naglašava rezultate ostvarene na planu održivog smanjenja problematičnih kredita. Njihovo učešće u ukupnim kreditima smanjeno je od početka primene Strategije za rešavanje problematičnih kredita sa 23% na 5,5% u martu ove godine, kao rezultat regulatornih aktivnosti Narodne banke Srbije i Vlade Srbije. U kontekstu bankarskog sektora i njegove stabilnosti, agencija ukazuje na odlične pokazatelje adekvatnosti kapitala i likvidnosti.

Agencija Standard & Poor’s ocenjuje i da su izgledi za rast bruto domaćeg proizvoda stabilni, i pored nepovoljnog uticaja usporavanja rasta zone evra u kratkom roku. Ova Agencija očekuje da će privredni rast i u narednim godinama ostati vođen domaćom tražnjom, koja će biti podržana investicijama, povoljnim uslovima na tržištu rada i rastom kreditne aktivnosti. Pozitivan doprinos poticaće i od snažnog rasta izvoza. Mogućnost za dodatno ubrzanje privrednog rasta Standard & Poor’s vidi u nastavku sprovođenja strukturnih reformi i povećanju stope aktivnosti na tržištu rada, čemu će doprineti i nastavak procesa pridruživanja Evropskoj uniji, kao i aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom u formi instrumenta za koordinaciju politika.

Agencija je konstatovala znatno smanjenje interne neravnoteže i višegodišnju posvećenost Vlade Srbije fiskalnoj konsolidaciji, koja je za rezultat imala suficit budžeta opšte države i u 2018. i nastavak smanjenja javnog duga. Ističe se da je važnu ulogu u tome imalo i smanjenje kamatnih stopa. Agencija očekuje da će učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu nastaviti da se smanjuje i u narednim godinama.

“Srbija znatno napredovala i na planu smanjenja spoljne neravnoteže, pre svega zahvaljujući izvozu, koji je u periodu 2010–2018 udvostručen, i koji će i narednih godina nastaviti da raste po visokim stopama. Agencija posebno navodi dinamičan razvoj sektora za informacione i komunikacione tehnologije i sve veće uključivanje domaće privrede u svetske proizvodne lance. Naglašava se i rast stranih direktnih investicija u izvozno orijentisane sektore zahvaljujući ostvarenoj makroekonomskoj stabilnosti i zadovoljavajućoj produktivnosti rada i troškovnoj konkurentnosti domaće privrede. Agencija ocenjuje da će neto priliv stranih direktnih investicija i u narednim godinama u potpunosti pokrivati tekući deficit i nastaviti da doprinosi povećanju izvoznih kapaciteta i očuvanju eksterne pozicije zemlje u održivim okvirima”, istaknuto je u saopštenju.

Uzimajući u obzir postignute rezultate, agencija Standard & Poor’s ocenjuje da bi rejting Srbije mogao biti povećan u narednih šest do dvanaest meseci ukoliko se nastavi snažan privredni rast, uz smanjenje javnog duga i očuvanje spoljne održivosti.

Tags
Back to top button