Poreska uprava stavlja fokus na kontrolu poreskih kredita – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Poreska uprava stavlja fokus na kontrolu poreskih kredita

Poreska kontrola u ovoj godini biće usmerena na obveznike čiji su osnivači nerezidenti, njihove transakcije sa povezanim licima, i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, navodi se u u Godišnjem planu kontrola Poreske uprave Srbije.

Posebna pažnja biće usmerena ka obveznicima koji su iskazali poreski kredit, odnosno koji su duže od 11 meseci u poreskom kreditu.

Na radaru su i obveznici koji vrše statusne promene, obveznici koji se bave prometom naftnih derivata, a proveravaće se da li pravilno obračunavaju i plaćaju akcize.

Prema Godišnjem planu kontrola Poreske uprave Srbije biće angažovano 490 inspektora poreske kontrole. Kontrolom će se proveravati da li su obveznici pravilno iskazali obaveze po osnovu PDV, akciza, poreza na dobit pravnih lica, poreza na prihode od samostalnih delatnosti i poreza po odbitku.

Poreska uprava će se i dalje baviti sprečavanjem sive ekonomije i identifikovaće obveznike koji deo poslova obavljaju u sivoj zoni.

Tags
Back to top button