Akcije Republike Srbije u „Jubmes banci” prodate na berzi – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESVE VESTI

Akcije Republike Srbije u „Jubmes banci” prodate na berzi

Republika Srbija od danas zvanično nema udeo u „Jubmes banci”, pošto je na Beogradskoj berzi realizovana blok transakcija, kojom je vlasništvo nad akcijama Republike u toj banci, prešlo na kupca.

Na tender za prodaju „Jubmes banke“ Beograd stigle su dve ponude, od kojih je jedna ispunila sve uslove – ponuda „ALTA PAY GROUP d.o.o.“.

Ponuda ponuđača „ALTA PAY GROUP d.o.o.“ podrazumevala je ponuđenu cenu od 7.207,00 dinara po jednoj akciji za 82.225 komada običnih akcija (paket od 28,51 odsto kapitala), što ukupno iznosi 592.595.575,00 dinara, ili 5.023.754,71 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja ponuda.

Akcijski kapital banke ponuđen na prodaju sastoji se od običnih akcija u vlasništvu Republike Srbije i akcija banaka u stečaju u kojima je Agencija za osiguranje depozita stecajni upravnik.

Podsećamo da je Ministarstvo finansija u dnevnom listu „Politika“ objavilo Poziv za podnošenje Pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom 10. decembra 2018. godine. Rok za dostavu pisma o zainteresovanosti sa obavezujućom ponudom, istekao je 9. aprila 2019. godine, posle čega su otvorene dve prispele koverte, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ukupna aktiva Jubmes banke je oko 120 miliona evra, a njeno učešće u aktivi ukupnog bankarskog sektora Republike Srbije, prema podacima Narodne banke Srbije iznosi 0,42 odsto. Banka ima dve filijale.

Tags
Back to top button