Priznata potraživanja IBM banke u iznosu od 43,12 miliona evra – Bankar.rs
BANKESVE VESTI

Priznata potraživanja IBM banke u iznosu od 43,12 miliona evra

Ukupna prijavljena potraživanja IBM banke u stečaju iznose 43.320.790,63 evra, dok je stečajna uprava banke u vlasništvu biznismena Duška Kneževića, koji je na poternici Interpola, priznala da iznose nešto malo manje od toga, odnosno 43.124.688,06 evra.

Podatke o prijavljenim i priznatim potraživanjima IBM banke u stečaju “Vijestima” je zvanično saopštio stečajni upravnik Milan Rakočević.

“Najveća tri prijavljena potraživanja su od Fonda za zaštitu depozita (FZD), 22.514.922 evra, nerezidentnog pravnog lica 6.725.110,09 evra i Investiciono-razvojnog fonda 760.989,38 evra”, precizirao je Rakočević.

On je kazao da je iskoristio pravo iz člana 43 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka da prenese deo ili ukupnu imovinu i/ili obaveze banke na neku drugu banku.

“Ponudu za prodaju – ustupanjem dela imovine banke drugim bankama, stečajni upravnik je, uz prethodnu saglasnost stečajnog odbora, uputio svim bankama u Crnoj Gori. Jedna od banaka je tražila dodatne informacije o strukturi imovine koja je predmet ponude. Napominjem da će stečajni upravnik, u skladu sa odredbama člana 43 stav 9 o izvršenom prenosu imovine, obavestiti poverioce i dužnike banke”, rekao je Rakočević.

Stečaj u IBM banku je uveden 4. januara. Poverioci IBM-a pozvani su da, u roku od od 30 dana od dana objavljivanja tog oglasa u Službenom listu, prijave stečajnom upravniku potraživanja sa dokazima.

Stečajna masa sastoji se od sve pokretne, nepokretne, materijalne i nematerijalne imovine banke, gde god se ona nalazi, svih potraživanja, ugovornih, intelektualnih i ostalih prava stečenih na osnovu zakona. U stečajnu masu ne ulazi imovina banke ili pravo (kolateral) koje je banka založila radi obezbeđenja kredita za ispunjenje obaveza u platnom sistemu, a koji je uzela od drugog učesnika platnog sistema.

Prema zakonu o stečaju i likvidaciji banaka, prioritet u isplati novca iz stečajne mase imaju Centralna banka po osnovu kredita datih banci ili drugih obaveza banke nastalih tokom privremene uprave ili stečajnog postupka, zatim FZD po osnovu isplate garantovanih depozita i tek onda na red dolaze klijenti banke za isplatu ostatka novca iznad 50.000 evra.

Prema podacima iz poslednjeg bilansa stanje IBM banke u stečaju, ukupni depoziti klijenta su 37,9 miliona evra, dok je Fond za zaštitu depozita garantovao isplatu oko 22 miliona.

Zbog uvođenja stečaja u IBM banci privremeno je i dalje bila blokirana imovina 2.251 člana dobrovoljnog penzionog fonda “Penzija plus”, a uplate i isplate iz fonda bile su onemogućene, jer je Kneževićeva banka bila njihova kastodi banka.

Prema poslednjim podacima s kraja prošle godine, prinos na ulog u taj dobrovoljni penzioni fond iznosio je 4,4622 odsto.

Iz Atlas penzije, društva koje upravlja dobrovoljnim penzionim fondom “Penzija plus”, saopštili su ranije “Vijestima” da je Zakonom o dobrovoljnim penzionim fondovima propisano da imovina fonda “ne ulazi u stečajnu masu kastodija”.

Vlasnici Atlas penzije su zatvoreni investicioni fond Atlas Mont i još nekoliko firmi iz Atlas grupacije u vlasništvu Kneževića. Svoje učešće u osnivanju Atlas penzije imali su Savez samostalnih sindikata i Unija poslodavaca.

Zbog pokretanja stečaja u IBM-u blokirana je i dalje i imovina oko devet hiljada vlasnika investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda Atlas mont (OIF), čija se vrednost od kraja decembra i ne obračunava. Blokirana je isplata akcija i za oko 11.000 akcionara zatvorenog investicionog fonda Atlas mont (ZIF).

IBM je bila depozitarna banka OIF Atlas mont.

“Nakon uvođenja privremene uprave u IBM i Atlas banci, a potom i uvođenja stečaja u IBM od strane Centralne banke, nastale su okolnosti i stanja, te proizvedene posledice koje utiču na dalji rad društva za upravljanje (DZU Atlas mont) i fondova”, saopšteno je ranije “Vijesitma” iz Atlas monta koji upravlja imovinom.

Na sednici Odbora direktora DZU Atlas mont 20. decembra prošle godine doneta je Odluka o privremenoj obustavi otkupa investicionih jedinica OIF Atlas mont, kao i odluka o privremenoj obustavi obračuna neto vrednosti investicionih jedinica OIF-a. Te odluke dostavljene su i Komisiji za tržište kapitala.

Ranije je saopšteno da će odluke o privremenom obustavljanju obračuna i isplate investicionih jedinica OIF Atlas mont trajati do 22. januara ove godine, ali je pokretanje stečaja u IBM banci poremetilo te najave i blokada će verovatno trajati sve dok ovaj fond ne dobije drugu depozitarnu banku.

Tags
Back to top button