Srbija dobija radnu grupu za strateške energetske projekte – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Srbija dobija radnu grupu za strateške energetske projekte

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine Vlada Srbije je donela odluku o obrazovanju Radne grupe za strateške energetske projekte.

Zadaci Radne grupe su da određuje šemu za donošenje odluke o izgradnji objekta, da razmatra zahteve promotera projekta i vrednuje projekte u skladu sa kategorijom strateških energetskih projekata.

Takođe, neke od dužnosti Radne grupe biće da predlaže liste kandidata za strateške energetske projekte kao i izradu nacrta zakona kojim će se urediti pitanja u vezi sa projektima, prenosi eKapija.

Radna grupa će pratiti i realizaciju strateških energetskih projekata, pripremati godišnji izveštaj za svaki od projekata iz oblasti električne energije i prirodnog gasa i dostavljaće ga Sekretarijatu Energetske zajednice u skladu sa odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice.

Dodatno, formirana Radna grupa sarađivaće sa koordinatorom projekta od interesa za Energetsku zajednicu kojeg imenuje stalna grupa na visokom nivou (PECI koordinatorom), kao i sa drugim zainteresovanim stranama za realizaciju projekata takođe. Radna grupa će pratiti i aktivnosti nadležnih organa u vezi sa odlukom o izgradnji objekta u cilju ispunjenja roka.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Ministarstvo rudarstva i energetike.

Za rukovodioca radne grupe imenovan je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike a za zamenika Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i rnergetike.

Članovi tela su: Branimir Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede; Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Jovanka Atanacković, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine; prof. dr Miloš Banjac, vršilac dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike; Milica Đurđević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija; Dejan Popović, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije; Milorad Grčić, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije, Beograd; Jelena Matejić, direktor Akcionarskog društva Elektromreža Srbije, Beograd; Dušan Bajatović, generalni direktor Javnog preduzeća “Srbijagasˮ, Novi Sad; Stevan Dukić, direktor Transportgas Srbija , Novi Sad; Tomislav Basta, direktor Javnog preduzeća Transnafta, Pančevo; Aleksej Muratov, generalni direktor Jugorosgaz, Beograd; Miroljub Antić, vršilac dužnosti direktora Jugorosgaz-transport.

Tags
Back to top button