Devizne rezerve NBS u januaru porasle na 11,34 milijardi evra – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

Devizne rezerve NBS u januaru porasle na 11,34 milijardi evra

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara su iznosile 11.346,4 miliona evra, što je za 84,6 miliona evra više u odnosu na decembar 2018. godine, dok je u odnosu na kraj januara 2018. godine više za čak 1.698,8 miliona evra. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 181 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Kako su naveli u centralnoj banci, neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 8.978 miliona evra, što je za 124 miliona evra više u odnosu na prethodni mesec.

“Povećanje bruto deviznih rezervi u januaru u najvećoj meri je rezultat aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu – neto priliv u iznosu od 75,0 miliona evra (priliv od 190,0 miliona evra po osnovu dodatne svop aukcije i odliv 115,0 miliona evra po osnovu saldiranja intervencija na domaćem deviznom tržištu)”, kažu u NBS.

Ostale transakcije, dodaju, koje su tokom januara uticale na stanje deviznih rezervi imale su gotovo neutralan efekat (neto priliv od 0,5 miliona evra) – prilivi po osnovu donacija, upravljanja deviznim rezervama i po drugim osnovima, gotovo u celosti su pokrili odlive po osnovu devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka, po osnovu razduženja države i po drugim osnovima. Na povećanje deviznih rezervi u januaru uticao je i pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 9,1 milion evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 494,9 miliona evra i bio je za 179,8 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

“Posmatrano na nivou meseca, dinar je u januaru nominalno oslabio za 0,2% u odnosu na evro. U uslovima deprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu u januaru, NBS je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 130 miliona evra, u cilju ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa dinara prema evru”, navode u NBS.

Narodna banka Srbije je u uslovima smanjenih viškova dinarske likvidnosti krajem januara organizovala dodatnu dvonedeljnu svop aukciju deviza EUR/RSD, na kojoj je u prvom kraku od banaka svop kupila devize – evre za dinare. Na ovoj aukciji Narodna banka Srbije je svop kupila 190 miliona evra, čime je bankama na rok od dve nedelje obezbedila dinarsku likvidnost u iznosu od 22,5 milijardi dinara.

Tags
Back to top button