Hrvatska: I dalje u padu krediti preduzećima za obrtna sredstva i investicije – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Hrvatska: I dalje u padu krediti preduzećima za obrtna sredstva i investicije

Prema podacima HNB ukupni plasmani, osim centralne države, na osnovu transakcija (koji isključuju učinke promene tečaja, cenovnih prilagođavanja vrednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana) nakon rasta za 0,5% u novembru, u decembru su, u odnosu na mesec ranije zabeležili smanjenje za 0,2%.

Prema navodima centralne banke, to je posledica smanjenja kredita nefinansijskim preduzećima, odnosno brodogradnji s obzirom na aktiviranje jemstava koja je izdala opšta država.

Istovremeno, na godišnjem nivou stopa rasta ukupnih plasmana na osnovi transakcija ubrzala je na 4,4% (s 2,9% u decembru 2017.). Navedeni razlog smanjenja kredita nefinansijskim preduzećima na mesečnom nivou odrazio se i na godišnju dinamiku kretanja plasmana preduzećima pa je tako rast plasmana nefinansijskim preduzećima u decembru usporio na 1,9% (s 2,5%).

Iznos plasmana preduzećima na osnovu stanja u posmatranom mesecu je na mesečnom nivou zabeležio pad za 1,6%. Na godišnjem nivou nastavljen je trend negativnih godišnjih stopa rasta (-1,9%) što je uglavnom posledica prodaje nenaplativih plasmana, no ipak sporijom dinamikom u odnosu na decembar 2017. kada je pad iznosio 3,3%.

Ukupni krediti preduzećima za obrtna sredstva i investicije su u decembru, uz mesečni pad za 1,7%, nastavili beležiti negativne godišnje stope rasta koje uz nekoliko izuzetaka (septembar 2017. te maj i jun 2018.) traju kontinuirano od maja 2012. Tako su uz smanjenje od 1,6 milijardi kuna na godišnjem nivou na kraju 2018. iznosili 62,9 milijardi kuna.

Pritom su devizni krediti koji u ukupnim kreditima preduzećima čine značajniji udeo (67%) zabeležili godišnji pad od 0,4% dok je pad bio izraženiji kod iznosa kredita u kunama čija je godišnja stopa pada u decembru iznosila 6,3%. Na kraju 2018. kunski krediti preduzećima iznosili su gotovo 21 milijardu kuna dok su oni devizni i uz valutnu klauzulu iznosili 42,2 milijarde kuna.

Posmatrano prema vrstama kredita godišnjem padu ukupnih kredita doprineo je nastavak godišnjeg pada kredita za obrtna sredstva dok su i krediti za investicije, nakon što su sedam meseci beležili pozitivne godišnje stopa rasta, u decembru zabeležili pad za 0,5%. U strukturi ukupnih kredita nefinansijskim trgovačkim društvima obe vrste kredita čine približno podjednake udele. Krediti za investicije su uz mesečni i godišnji pad (2,5% odnosno 0,5%) na kraju decembra 2018. iznosili 31,3 milijarde kuna. Nadalje, krediti za obrtna sredstva spustili su se krajem 2018. na 31,7 milijardi kuna (mesečni pad za 0,9%, te godišnji za 4,3%).

Tags
Back to top button