Napunili budžet: Od dužnika pola milijarde dinara – Bankar.rs
SVE VESTI

Napunili budžet: Od dužnika pola milijarde dinara

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obezbedila je u budžetu grada još 593 miliona dinara. Ovu svotu su uplatili dužnici po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru poslednjeg reprograma.

Osim novih sredstava za izgradnju infrastrukture, naplatom 593 miliona dinara kroz reprogram smanjena su i potraživanja Direkcije po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za oko 1,5 milijardi dinara. Toliko je, naime, iznosio ukupan dug sa kamatama za oko 170 dužnika koji su odlučili da iskoriste ovaj reprogram i da svoje izgrađene objekte, za koje nisu platili naknadu, na legalan način uvedu u javnu evidenciju nepokretnosti.

Obračun dugovanja ili preugovaranje duga izvršeno je u skladu sa gradskom odlukom, koja je važila od 4. jula prošle do 3. januara ove godine, a kojom je propisano da se za otpis dela dugovanja mogu prijaviti svi dužnici protiv kojih je Direkcija podnela tužbu, bez obzira na fazu u kojoj se nalazi sudski postupak, kao i oni dužnici sa kojima je Direkcija zaključila sudsko poravnanje, prenosi B92.

Kako se navodi na sajtu Direkcije, dužnici protiv kojih nije bila doneta sudska odluka do stupanja na snagu reprograma mogli su da zaključe ugovor po kome bi jednokratno platili 50 odsto glavnog duga i time stekli pravo na otpis drugih 50 odsto, ali i celokupne kamate, s tim što su morali da izmire troškove sudskog postupka.

Dužnicima protiv kojih je doneta sudska presuda ili su sa njima zaključena sudska poravnanja, Direkcija je sačinila obračun dugovanja, po kome su dužnici jednokratno platili 50 odsto glavnog duga sa kamatom na taj iznos, dok im je drugih 50 odsto sa pripadajućom kamatom otpisano. I ovi dužnici su imali obavezu da izmire sudske troškove i troškove izvršenja.

Pravo na otpis duga po ovoj odluci imali su svi dužnici koji ne vode sudske sporove protiv Direkcije, odnosno koji povuku ili se odreknu svojih tužbenih zahteva i o tome pruže dokaz.

Tags
Back to top button