Subvencije za izgradnju turističke infrastrukture do 750 miliona dinara – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASVE VESTI

Subvencije za izgradnju turističke infrastrukture do 750 miliona dinara

Ministasrtvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je javni poziv za finansiranje projekata razvoja turizma za 2019. godinu. Kako je navedeno, za izgradnju turističke infrastrukture iz budžeta Srbije namenjeno je 750 miliona dinara, dok su sredstva u iznosu od 125 miliona dinara namenjena projektima promocije, manifestacije i edukacije.

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije turističkih proizvoda, turističkih destinacija i turističkih prostora Srbije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude, unapređenje i realizaciju statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa, kao i projekte edukacije i treninga u turizmu.

Rok za podnošenje zahteva za dobijanje sredstava za finansiranje projekata promocije je kraj marta, dok svi zainteresovani za razvoj infrastrukturnih projekata svoje zahteve Ministarstvu mogu podneti do 1. oktobra 2019. godine.

Pravo na korišćenje ima destinacijska menadžment organizacija, privredno društvo, odnosno druga organizacija i institucija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nije indirektni korisnik budžeta, kao i pravno lice u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravno lice koje upravlja turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture.

Takođe, pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju i organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, razvojem prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu, usklađenost projekta sa važećim planskim dokumentima, održivost projekta, obezbeđenost sufinaranja iz drugih izvora i ispunjenost ugovornih obaveza za sredstva obezbeđena u ranijem periodu.

Ministarstvo je raspialo i javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2019. godini. Kako je navedeno, ova sredstva namenjena su udruženjima, za šta je iz budžeta Srbije do 60 miliona dinara. Rokovi za realizaciju projekata koji se finansiraju ne mogu biti duži od 12 meseci.

Tags
Back to top button