Ministar finansija se sastao sa izvršnim direktorom Švajcarske konstituence – Bankar.rs
INOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Ministar finansija se sastao sa izvršnim direktorom Švajcarske konstituence

Ministar finansija i guverner Republike Srbije u Svetskoj banci Siniša Mali sastao se juče sa izvršnim direktorom Švajcarske konstituence u Svetskoj banci Vernerom Gruberom, sa kojim je razgovarao o daljoj saradnji sa tom međunarodnom finansijskom institucijom, kao i o zajedničkim projektima koji se sprovode.

Mali je istakao da je pozicija Srbije danas potpuno drugačija nego pre nekoliko godina, a pre svega zahvaljujući dobrim makroekonomskim rezultatima i fiskalnoj konsolidaciji.

„U tom smislu će se i razmatrati novi Okvir za saradnju sa Svetskom bankom, koji se donosi za narednih nekoliko godina, a koji će se zasnivati na drugačijim osnovama nego postojeći, pre svega zahvaljujući tome što nam je ekonomija trenutno mnogo stabilnija“, rekao je Mali.

Postojeći Okvir za saradnju, koji važi do sledeće godine, predviđa odobravanje 13 novih zajmova ukupne vrednosti 1,6 milijardi dolara (1,45 milijardi evra). Najveći deo njih se odnosi na zajmove za implementaciju razvojnih politika.

Mali je istakao da, kada je reč o saradnji u ovoj godini, na osnovu budžeta Republike Srbije za 2019. planirana su nova zaduženja po osnovu kredita Svetske banke do iznosa od 465 miliona američkih dolara.

„To su projekti koji su namenjeni za unapređenje katastra nepokretnosti, za unapređenje e-uprave, za olakšavanje regionale trgovine i transportne olakšice, za modernizaciju poreske administracije, za podsticanje rasta preduzetništva”, istakao je ministar.

Verner Gruber je rekao da je saradnja Republike Srbije i Svetske banke na zavidnom nivou, kao i da će se uskoro započeti proces izrade novog Okvira za saradnju, koja će važiti u narednih nekoliko godina.

„Saradnja Svetske banke sa nekom određenom zemljom je uvek bazirana na nekom dogovorenom Okviru, koji se odnosi na period od četiri ili pet godina. Za Srbiju se postojeći okvir završava 2020. godine, tako da je neophodno da započenemo pripreme za novi Okvir koji će važiti u narednih nekoliko godina. Ovo je odlična prilika za Srbiju da identifikuje šta će biti njeni prioriteti u narednom periodu”, rekao je Gruber.

On je istakao da postoji dobra saradnja u mnogim oblastima, kao i da postoji podrška Vlade i institucija sa jedne strane, ali i razvoj privatnog sektora sa druge strane.

Gruber je rekao da mu je drago što je Međunarodna finansijska korporacija (IFC) veoma aktivna u Srbiji po pitanju privatnog sektora, a posebno kada je reč o velikim projektima kao što je koncesija aerodroma Nikola Tesla i izgradnja postrojenja za preradu otpada u Vinči.

Grupaciju Svetske banke čine Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Međunarodna asocijacija za razvoj (IDA), Multilateralna agencija za osiguranje investicija (MIGA) i Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova (ICSID).

Učešće Republike Srbije u radu savetodavnih organa Svetske banke odvija se preko konstituence Švajcarske, koja zastupa interese zemlje. Pored Švajcarske, u konstituenci u Svetskoj banci se nalaze i Poljska, Republika Srbija, Kazahstan, Azerbejdžan, Kirgizija, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan.

Tags
Back to top button