OTP banka snižava kamatne stope u februaru – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

OTP banka snižava kamatne stope u februaru

OTP banka će u februaru sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1), pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u evrima biti niže za 0,16 postotnih bodova, a za kredite u kunama za 0,10 postotnih bodova, piše SEEbiz.

U poslednjih pet i po godina OTP banka je više od deset puta smanjivala kamatne stope građanima.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavestiti o smanjenju kamatne stope, te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Takođe, iako je vrednost šestomesečnog EURIBOR-a u januaru porasla za 0,03 postotna boda, OTP banka neće navedeno povećanje primeniti na kredite vezane uz EURIBOR, čime svoje klijente štiti od povećanja kreditnih obveza.

Tags
Back to top button