KreditiSVE VESTI

OTP banka snižava kamatne stope u februaru

OTP banka će u februaru sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1), pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u evrima biti niže za 0,16 postotnih bodova, a za kredite u kunama za 0,10 postotnih bodova, piše SEEbiz.

U poslednjih pet i po godina OTP banka je više od deset puta smanjivala kamatne stope građanima.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavestiti o smanjenju kamatne stope, te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Takođe, iako je vrednost šestomesečnog EURIBOR-a u januaru porasla za 0,03 postotna boda, OTP banka neće navedeno povećanje primeniti na kredite vezane uz EURIBOR, čime svoje klijente štiti od povećanja kreditnih obveza.

Tags

Povezane vesti

Back to top button