Ilija Milić, Eurobank – Digitalna banka za digitalno doba – Bankar.rs
INTERVJUISVE VESTI

Ilija Milić, Eurobank – Digitalna banka za digitalno doba

Sveopšta digitalizacija neminovno zahvata bankarsko tržište. O problemima i izazovima s kojima se suočavaju ne samo banke, već i kompletna privreda, kao i država, pričao je za PC Press Ilija Milić, rukovodioc Odeljenja za Digitalno bankarstvo i praćenje i unapređenje rada poslovne mreže Eurobank.

Jedna od novih odluka Narodne banke Srbije odnosi se na instant plaćanja. Eurobank je uvela ovaj način plaćanja. Šta on praktično znači?

Odluku NBS smo dočekali spremni, tako da smo među prvim bankama koje su svojim klijentima omogućile instant plaćanje na svim kanalima. Novi sistem podrazumeva da sva fizička i pravna lica mogu da putem digitalnih kanala iniciraju instant plaćanje 24 sata dnevno, svih sedam dana u nedelji. Zahvaljujući instant plaćanju, sredstva su primaocu na raspolaganju u roku od nekoliko sekundi. Na taj način, svi klijenti Banke su u mogućnosti da u skoro realnom vremenu izvrše plaćanje ili prime sredstva na svoj račun i raspolažu njima bez ograničenja. Ovaj sistem može se koristiti za prenos novčanih sredstava u dinarima u iznosu do 300.000 dinara.

Instant plaćanje je trenutno najsavremeniji vid plaćanja, a najčešći način iniciranja je upotrebom m-banking i e-banking aplikacija. Za platioce umnogome olakšava i ubrzava proces plaćanja, dok će primaoci plaćanja moći da skrate period naplate, efikasnije organizuju poslovanje i planiranje budućih aktivnosti. Za sve učesnike u procesu, instant plaćanje ima veliki značaj jer će, uz postojeće platne kartice, smanjiti upotrebu gotovine i samim tim i rizike koji prate njeno korišćenje.

Prema vašoj oceni, da li su banke u Srbiji ponudile pravnim licima i stanovništvu najnovije trendove vezane za elektronsko bankarstvo?

Eurobank, kao i uvek, ide u korak sa razvojem novih tehnologija, kojima omogućavamo svojim klijentima u Srbiji da koriste iste usluge koje se nude i u razvijenijim zemljama. Neprekidno usavršavamo naše servise, pronalazimo nova rešenja i na taj način ostajemo u samom vrhu bankarskog sistema u Srbiji. Pored e-bankinga i m-bankinga, koji su postali veoma popularni, uskoro ćemo uvesti novu uslugu koja će omogućiti klijentima da izvrše ili prihvate instant plaćanje na prodajnim mestima skeniranjem Quick Responce (QR) koda.

Sigurni smo da će ta novina veoma brzo postati popularan način plaćanja ne samo među mlađom populacijom koja se više oslanja na nove tehnologije, već i među našim ostalim klijentima jer omogućava odlazak u kupovinu bez novčanika i kartice – samo sa mobilnim telefonom. Takođe, naši klijenti će, putem digitalnih kanala, uskoro biti u mogućnosti da dobiju informacije o mesečnim obavezama po računima za komunalne i druge usluge i da plaćanje obave u par klikova kao i mogućnost da plaćanja obavljaju samo unoseći registrovani broj mobilnog telefona primaoca sredstava.

Uskoro ćemo našim klijentima ponuditi i mogućnost da kreditne proizvode realizuju u potpunosti bez dolaska u banku, putem elektronskog i mobilnog bankarstva. Takođe, dosta investiramo u nove ATM uređaje i planiramo da početkom naredne godine klijentima omogućimo da, bez obzira na radno vreme ekspozitura, samostalno obavljaju sve osnovne tipove transakcija i u vreme kada njima odgovara. Sve inovacije koje neprekidno uvodimo su jedan od razloga zašto raste naša baza klijenata, a sa njom i Eurobank.

Da li imate iskustva sa vašim klijentima, pravnim licima, u kojoj meri su digitalizovali svoje poslovanje i da li elektronska plaćanja koja obavljaju preko vaše banke podstiču digitalizaciju?

Naši klijenti koji su pravna lica svakako prepoznaju prednosti elektronskog bankarstva, među kojima su na prvom mestu značajne uštede koje ostvaruju kroz elektronska plaćanja. Takođe, digitalizacija im omogućava da svoje poslovanje obavljaju na brz i bezbedan način, s obzirom na to da bezgotovinsko plaćanje omogućava transparentnost i umnogome smanjuje problem sive ekonomije.

Činjenica je i da je država omogućila brojne servise koji doprinose razvoju ekonomije kroz ubrzavanje i olakšavanje brojnih ranije sporih i mukotrpnih procedura: e – faktura izjednačena je sa papirnom, redukuje se upotreba pečata kao obaveznog elementa, APR je uveo obaveznu e-mail adresu prilikom registracije. Sve te mere uveliko su doprinele digitalizaciji poslovanja, tako da, prema poslednjim anketama, internet koristi skoro svih 100% registrovanih firmi u Srbiji, kao obavezan alat za rad.

U kojoj meri građani, dakle klijenti Eurobanke, danas koriste usluge elektronskog plaćanja?

Odnos klijenata prema bankarstvu je umnogome promenjen s razvojem informacionih tehnologija. Primetan je snažan rast korišćenja platnih kartica u prometu od skoro 20 posto, dok internet plaćanja rastu stopom od preko 40 posto. Glavni razlozi za to su inovacije koje olakšavaju rad, ali i čine plaćanje bezbednijim – beskontaktna plaćanja, HCE tehnologija i različiti online servisi.

U 2017. godini više od 2/3 naloga za plaćanje realizovano je elektronskim putem u domaćem platnom prometu, a pozitivan trend se nastavio i sa uvođenjem inovacija tokom 2018. Glavni faktori za takav rast su činjenica da internet i tehnologija postaju sve dostupniji najširem krugu korisnika, a svakako značajne i direktne uštede koje klijenti ostvaruju kroz elektronsko i mobilno bankarstvo.

Da li se stanovništvo “snalazi” s mobilnim i drugim aplikacijama?

Aplikacije su postale deo savremenog života i kao takve neizostavne u svakodnevnom funkcionisanju bankarskog sistema. Prepoznajući potrebe klijenata, Eurobank neprekidno unapređuje i pojednostavljuje način korišćenja svojih digitalnih servisa, tako da se njihov krug korisnika neprekidno širi i na one koji ranije nisu bili previše naklonjeni njihovom korišćenju.

Klijenti prepoznaju prednosti koje im uvođenjem inovacija pružamo – sigurnost transakcija i ušteda vremena ali i novca, a mi ih neprekidno dodatno edukujemo ukoliko je to potrebno, kako bismo učinili naše usluge što dostupnijim i lakšim za upotrebu.

Kakva je reakcija klijenata kada je reč o obaveznim DINA karticama koje je zakon nedavno propisao i koje još novitete banka nudi klijentima kada je reč o karticama?

Od uvođenja novih kartica, a u skladu sa važećom regulativom, Eurobank svim svojim klijentima izdaje debitne kartice vezane za platne račune u dinarima kod kojih se obrada, netiranje i poravnanje naloga za prenos izdatih na osnovu njene upotrebe obavljaju u platnom sistemu u Republici Srbiji. Eurobank kontinuirano radi na edukaciji korisnika o prednostima korišćenja platnih kartica kao platnog instrumenta, kao i na daljoj digitalizaciji platnih kartica i savremenim načinima plaćanja platnim karticama u cilju unapređenja proizvoda i usluga koje nudi svojim klijentima.

 

(PC Press)

Tags
Back to top button