Deo poslova Poreska ubuduće u nadležnosti NBS – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

Deo poslova Poreska ubuduće u nadležnosti NBS

Narodna banka Srbije preuzela je danas deo nadležnosti Poreske uprave.

Kako se navodi u saopštenju, NBS od Poreske preuzela je nadležnosti koje se odnose na izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja.

Oko 60 zaposlenh koji su obavljali te poslove u Poreskoj upravi od danas su radnici Narodne banke.

Izmenama i dopunama Zakona o NBS koje su danas stupile na snagu ukida se Uprava za nadzor nad finansijskim institucijama kao posebne organizacione jedinice u NBS, a zaposleni će nastaviti da obavljaju poslove koje trenutno rade.

Reč o ukupno 220 zaposlenih, i to 124 u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, 55 u Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja, devet u Centru za superviziju informacionih sistema i 32 u Sektoru za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga.

Tags
Back to top button