Krajem sledeće godine uvode se primarni dileri – Bankar.rs
BERZA

Krajem sledeće godine uvode se primarni dileri

Nova finansijska institucija – „primarni dileri”, koja će se baviti razvojem tržišta hartija od vrednosti i njihovom trgovinom, u Srbiji će zaživeti krajem 2019. godine. Cilj uvođenja „primarnih dilera” je smanjenje javnog duga države ispod 50 odsto.

„Primarni dileri” su finansijske institucije koje će izabrati Ministarstvo finansija da bi se bavili hartijama od vrednosti (HoV), radili na unapređenju primarnog i sekundarnog tržišta tih hartija, na poslovima unapređenja koji se tiču javnog duga, a u saradnji s državom.

U Ministarstvu finansija kažu da se uvođenjem „primarnih dilera” očekuje poboljšanje realizacije i uslova zaduživanja na primarnom tržištu, kao i da se podstakne likvidnost tržišta državnih hartija od vrednosti, ublaži rizik refinansiranja duga i na kraju dodatno razvije sekundarno tržište državnih HoV-a.

Ideja je da se tokom sledeće godine izrade planovi i procedure, odnosno da se definišu uslovi ko će i pod kojim uslovima moći da obavlja te poslove u Srbiji. Naredne godine će početi konsultacije s predstavnicima MMF-a o uvođenju „primarnih dilera” da bi njihova aktivnost počela krajem 2019. godine, odnosno početkom 2020.

U Ministarstvu finansija ukazuju na to da je preporuka MMF-a da u prvom periodu od osnivanja bude od pet do deset „dilera” u Srbiji. Za sada nije predviđeno da se strane kompanije bave tim poslom, bilo da je reč o bankama ili drugim finansijskim institucijama.

Izvor: Dnevnik.rs

Tags
Back to top button