Koje je banke kaznila NBS – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Koje je banke kaznila NBS

U prvih pet meseci ove godine Narodna banka Srbije donela je 20 rešenja po kojima banke moraju da otklone razne nepravilnosti, koje se odnose na povredu propisa kojima se uređuje oblast zaštite korisnika finansijskih usluga, objavio je juče specijalizovani portal Kamatica.

Od tog broja, dva rešenja odnose se na nepoštenu poslovnu praksu, a jedno na nepravične ugovorne odredbe.

NBS je izrekla i 14 novčanih kazni, a ovim rešenjima obuhvaćeno je ukupno 11 banaka, s tim da je u prva tri meseca kažnjeno 10 banaka, dok je u prethodnom mesecu kažnjena još jedna banka. NJima su novčane kazne najčešće izricane zbog povrede dela Zakona o platnim uslugama i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

„Novčane kazne kreću se u iznosu od 80.000 do 1.000.000 dinara, odnosno od 50.000 do 800.000 dinara, s tim da je za nepoštenu poslovnu praksu i nepravične odredbe ugovora taj raspon od 200.000 do 2.000.000 dinara.

Od januara do kraja marta ove godine u NBS je stiglo i 678 različitih pritužbi. Od tog broja, 56,1 procenat odnosi se na rad društva za osiguranje, 43,7 posto na rad banaka, dok su ostatak pritužbe na rad društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. U slučaju banaka to bi bilo ukupno 224 pritužbe na njihov rad i u odnosu na isti period prošle godine to je više za 14,3 procenta. Neke od njih bile su „preuranjene“, odnosno klijenti banaka su se odmah javili NBS, a nisu pokušali da prvo reše problem sa svojom bankom. U Narodnoj banci Srbije savetuju da se ipak „stepenice ne preskaču“.

„Prema propisanoj proceduri, neophodno je da se korisnik prvo obrati prigovorom instituciji na čiji rad ima primedbu, a ako sporni odnos ne reši u tom postupku, može podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije. Inače, najveći broj preuranjenih pritužbi odnosio se na rad banaka, čak 82 procenta“, kažu u NBS.

Kako Kamatica saznaje klijenti banaka najviše su se žalili na kredite, tekuće račune i platne kartice. U ovom portalu navode da su kažnjene banke: NLB, Unikredit, Sberbanka, Addiko, Direktna banka, Telenor banka, Sosijete ženeral, AIK, Komercijalna i OTP.

Tags
Back to top button