Otkupljena prva tranša akcija A2A: Vlada Crne Gore vraća u vlasništvo EPCG – Bankar.rs
BERZASVE VESTI

Otkupljena prva tranša akcija A2A: Vlada Crne Gore vraća u vlasništvo EPCG

Vlada Crne Gore uplatila je danas italijanskoj kompaniji A2A prvu tranšu od 68,9 miliona evra i na taj način otkupila 17.252.885 akcija u Elektroprivredi Crne Gore EPCG, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. 
Država je time sa 57,01 odsto vlasništva u EPCG dolazi na 70,16 odsto i praktično vraća svoj vlasnički udeo u kompaniji na nivo pre delimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. godine.
“Nakon što je Ministarstvo ekonomije poslalo nalog, Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o rebalansu budžeta, danas izvršilo uplatu prve tranše, za koju je rok, shodno Ugovoru o izvršenju Put opcije, bio 16. maj. Osnovnom varijantom Ugovora predviđeno je da drugo sticanje akcija od strane Države bude obavljeno u maju 2019. godine za iznos od 39,9 miliona eura za 8.826.438 akcija”, objasnili su u Ministarstvu ekonomije.
U tom Vladinom resoru objašnjavaju da će preostale akcije, kroz dve tranše u julu 2018. i julu 2019. godine steći sama EPCG kroz mehanizam sticanja sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
“Ukupan iznos za koji će Država otkupiti akcije od italijanske kompanije A2A diskontovan je sa 250 miliona eura na 230,6 miliona eura, po diskontnoj stopi koja odgovara parametrima zaduženja države sa odgovarajućim rokom dospeća”, naglasili su u Minsitarstvu ekonomije.
Akcionarskim ugovorom između Crne Gore i A2A iz 2016. godine ove dve strane su, kao akcionari EPCG, regulisali pitanja u vezi sa upravljanjem tom kompanijom, kao i uslove raskida strateškog partnerstva. Amandmanom broj 1, 29. Marta 2017. godine, produžen je rok na koji su akcionaru A2A data upravljačka prava u kompaniji, do juna 2017. godine.
“S obzirom na to da po isteku navedenog roka nisu prepoznati preduslovi za produžetak saradnje na istim principima, Vlada Crne Gore nije prihvatila inicijativu A2A da produži rok važenja upravljačkih prava A2A u EPCG, zbog čega je 01. jula 2017. strateški partner inicirao proceduru raskida partnerstva obaveštenjem o aktiviranju Put opcije”, zaključili su u Ministarstvu ekonomije, prenosi portal CdM.

Tags
Back to top button