AIK Banka nastavlja sa isplatama kredita uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

AIK Banka nastavlja sa isplatama kredita uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Sa ciljem aktivne podrške poljoprivredi i agrokompleksu, AIK Banka je za poljoprivredne proizvođače pripremila ponudu subvencionisanih kredita po kamatnim stopama od 1-3%.

AIK Banka i ove godine nastavlja sa kreditiranjem poljoprivrednih gazdinstava putem subvencionisanih kredita od strane Ministarstva poljoprivrede, po kamatnim stopama od 1-3%, u zavisnosti od vrste klijenta, odnosno podnosioca zahteva.

 Sa ciljem aktivne podrške poljoprivredi i agrokompleksu, AIK Banka je za poljoprivredne proizvođače pripremila ponudu subvencionisanih kredita, koji se mogu iskoristiti za investiciona ulaganja u mehanizaciju i opremu za biljnu proizvodnju sa rokom otplate do 60 meseci i godišnjom kamatnom stopom od 3%. Pored toga, ovi krediti se mogu iskoristiti i za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, za nabavku hrane za životinje, za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i za razvoj sto

arstva koji podrazumeva nabavku životinja i premije osiguranja životinja. Za sve navedene kredite rokovi otplate su do 36 meseci, dok godišnja kamatna stopa iznosi 1%, gde su nosioci gazdinstva žene, muškarci mlađi od 40 godina, lica iz podru

ja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za nosioce poljoprivrednih gazdinstava, muškarce starije od 40 godina, preduzetnike, pravna lica i za zemljoradničke zadruge kamatna stopa iznosi 3%.

Za kredit uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mogu aplicirati nosioci poljoprivrednog gazdinstva, i to fizička lica sa maksimalnim iznosom kreditiranja do 6.000.000 rsd, zatim preduzetnici sa maksimalnim iznosom kreditiranja do 6.000.000 rsd, pravna lica sa maksimalnim iznosom kreditiranja do 18.000.000 rsd, kao i zemljoradničke zadruge sa maksimalnim iznosom kreditiranja do 18.000.000 rsd.

U svojoj ponudi za mala i srednja preduzeća, poljoprivrednike i zemljoradničke zadruge, AIK Banka poseban akcenat stavlja na poljoprivredna gazdinstva i firme čija je pretežna delatnost vezana za poljoprivredu. Kako je poljoprivreda jedna od najvažnijih privrednih grana, a kvalitetna ponuda finansijskih proizvoda neophodna za uspešno poslovanje u ovom segmentu, AIK Banka ulaže u poljoprivrednu proizvodnju kroz što efikasnije kreditiranje i partnerski odnos sa svojim klijentima.

Tags
Back to top button