RBI: Jedan od najboljih rezultata u istoriji – Bankar.rs
INOSTRANE BANKESVE VESTI

RBI: Jedan od najboljih rezultata u istoriji

U 2017. godini, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 1.116 miliona evra.

“Veoma smo zadovoljni rezultatima prošle finansijske godine. Postigli smo jedan od najboljih rezultata u istoriji naše kompanije, a istovremeno smo uspešno završili značajne projekte poput spajanja sa RZB-om”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI.

Stoga će na godišnjoj Skupštini deoničara biti predloženo da se odobri dividenda u iznosu od 0,62 eura po deonici. Gore navedeni iznos značio bi maksimalnu isplatu dividende od 204 miliona eura, te koeficijent isplate od 18 procenata.

“Drago nam je što opet možemo isplaćivati dividende i predložiti dividendu od 62 centa po deonici za 2017. godinu. Naš cilj je postići koeficijent isplate u rasponu od 20 do 50 procenata”, rekao je Strobl.

Neto prihod od kamata je i dalje značajno stabilan, uz blago povećanje od 11 miliona evra na iznos od 3.208 miliona evra.
Povećanje neto prihoda od kamata u Rusiji (84 miliona evra), prvenstveno radi valutnih uticaja i marži, kompenzirano je smanjenjem prihoda po kamati na ostalim tržištima kao rezultat kontinuirano nižeg nivoa kamatnih stopa.
I pored pozitivnih vrednosti valuta, opšti administrativni troškovi Grupacije smanjeni su za 1 procenat na godišnjoj osnovi, ili 37 miliona eura, te iznose 3.104 miliona eura. Prosečna vrednost kursa ruske rublje je apresirala 12 procenata na godišnjoj osnovi. Koeficijent trošak/prihod poboljšan je za 2,1 procentna poena na 59,4 procenata, uglavnom zahvaljujući rastu prihoda od redovnog poslovanja.
Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za 62 procenta u odnosu na prethodnu godinu, odnosno sa 471 milion evra na 287 miliona evra.
NPL koeficijent smanjen je za 3,0 procentna poena na godišnjem nivou, te iznosi 5,7 procenata.
Na osnovu ukupnog rizika, koeficijent osnovnog kapitala Tier 1 (prelazni) iznosi 12,9 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala (prelazni) 17,9 procenata.
“I u ovoj godini imamo mnogo planova. Želimo rasti u odabranim državama i nastaviti sa digitalnom transformacijom RBI-a. Prošle godine smo lansirali Elevator Lab, najveći finansijsko-tehnološki akcelerator u SIE. U maju započinjemo drugi krug”, rekao je Strobl.

RBI teži rastu kredita sa prosečnim godišnjim povećanjem procenata u segmentu srednjih jednocifrenih vrijednosti.
Nakon veoma niskih troškova rizika u 2017. godini (287 miliona eura), banka očekuje da kreditni gubici na finansijska sredstva u 2018. godini budu iznad nivoa u 2017. godini.
RBI predviđa dalje smanjenje NPL koeficijenta na srednjoročnoj osnovi.
Banka ima cilj da postigne koeficijent trošak/prihod ispod 55 procenata na srednjoročnoj osnovi.
Srednjoročni cilj RBI-a je konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata.
RBI želi postići koeficijent CET1 (potpuno ispunjen) od oko 13 procenata nakon isplate dividende u srednjoročnom periodu.
Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata (koeficijent isplate dividende) konsolidovane dobiti.
Ciljevi u ovoj prognozi uključuju uticaje iz MSFI 9 i FINREP.

indikator.ba

Tags
Back to top button