Kako bankari vide 2018. godinu – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Kako bankari vide 2018. godinu

Sredinom prethodne sedmice završen je 25. Kopaonik biznis forum sa osnovnom porukom da treba nastaviti strukturne reforme, koje bi materijalizovale uspešan rezultat fiskalne konsolidacije.

Jedna od važnijih poruka je ta da ekonomija investicija treba učiniti iskorak ka ekonomiji inovacija, a uz podršku IT sektora kreativnom i drugim netradicionalnim sektorima, koji mogu da iznedre profit i dobro plaćena radna mesta.

Predsednik Izvršnog odbora “Erste banke” Slavko Carić objašnjava zašto banke radije biraju stanovništvo nego korporativne klijente.

“U našoj banci je oko 55 odsto plasmana zastupljeno u privredi, 45 odsto stanovništvu, a vidljiv je ohrabrujući trend u vidu rasta potražnje za stambenim kreditima”, kaže Carić.

On dodaje da takve investicije u građevinarstvu mobilišu veliki deo domaće ekonomije (građevinska preduzeća, proizvođači građevinskih materijala i drugi snabdevači).

Kada je reč o manjku kapitala u industriji, Carić ističe da je u toku “četvrta industrijska revolucija”, te bi stoga trebalo više investicija u IT sektor, “kreativu”, dizajn i servisne industrije nego u industrijska postrojenja, kojih u svetu svakako ima previše.

“Procenat NPL kredita je smanjen prodajom i putem bankarske regulative, a mišljenja sam da će takav trend biti nastavljen i u 2018. godini jer bruto nacionalni dohodak Srbije raste i samim tim je veća potražnja za svim dobrima i servisima”, kaže Carić i dodaje da u tim uslovima ima više stvorene vrednosti, pa stoga više preduzeća funkcioniše i smanjuju se nenaplativa potraživanja.

U svom viđenju budućnosti srpskog bankarstva, Carić očekuje da će se trendovi iz 2017. godine nastaviti u 2018. godini.

“Pod pretpostavkom da će kamatne stope ostati na sličnim nivoima, da će inflacija ostati pod kontrolom, kao i da će dinar ostati stabilan, mišljenja sam da ćemo imati solidan rast bruto nacionalnog dohotka ali i rast u bankarskom sektoru”, zaključuje Carić.

                                                                                                                                                                    rtv.rs

Tags
Back to top button