Sudovi oprečno o bankama – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Sudovi oprečno o bankama

Srpsko pravosuđe nije jedinstveno u stavu o tome da li banke imaju pravo naplate obrade kredita.

U našem pravosuđu uočena je odavno pojava da sudovi različito presuđuju o istoj stvari. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažnom presudom iz decembra prošle godine stavio je do znanja da je provizija za obradu kreditnog zahteva neopravdano naplaćen trošak banke od klijenta, dok drugi sudovi na nižim instancama i posle toga donose presude u korist banke, s obrazloženjem da se to njeno pravo zasniva na zakonu, i odbijaju tužbene zahteve klijenata.

Poslednji primer je Privredni sud u Nišu, koji je, obrnuto, doneo presudu u korist banke koju je klijent tužio tražeći povraćaj naknade na ime obrade kredita.

S obzirom na to da se, pod okriljem udruženja „Efektiva”, mnogi odlučuju da tuže banke i traže da im „banka vrati neopravdano uzet novac” i da je podneto već više od dve hiljade takvih zahteva, nameće se pitanje da li se može dogoditi da neki klijenti banaka budu obeštećeni, a neki ne.

Očigledno da će u sudskoj praksi šarenila i dalje biti.

 

Izvor: politika.rs

Tags
Back to top button