Mila Korugić Milošević nova predsednica UO Komercijalne banke – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDER

Mila Korugić Milošević nova predsednica UO Komercijalne banke

Mila Korugić Milošević nova je predsednica Upravnog udbora Komercijalne banke Beograd, odlučila je Skupština akcionara te banke.

Na sednici, održanoj 29. januara 2018. godine Skupština akcionara smenila je dotadašnjeg predsednika Upravnog odbora Vladimira Krulja. Novopostaljena predsednica na toj funckiji biće četiri godine.
Na istoj sednici dužnosti nezavisnog člana UO razrešen je Mats Kjaer i na njegovo mesto na četiri godine imenovan Javed Hamid.
Skupština akcionara Komercijalne banke na istoj sednici usvojila je i strategiju i biznis plan banke za period od 2018. do 2020. godine.
Odluke i zapisnik sa sednice objavljeni su na sajtu banke.
Tags
Back to top button