Banca Intesa preuzela deo kreditnog portfolija ProCredit banke – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Banca Intesa preuzela deo kreditnog portfolija ProCredit banke

Banca Intesa je završila proces preuzimanja dela kreditnog portfolija ProCredit banke u skladu sa svojom strategijom dinamičnog i održivog rasta poslovanja u segmentu stanovništva i malog biznisa. 

Poslovni dogovor između Banca Intesa i ProCredit banke o preuzimanju portfolija u kojem se nalaze krediti odobreni preduzetnicima i pravnim licima u delu malog biznisa, registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima realizovan je u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom i doprineće daljoj konsolidaciji domaćeg bankarskog sektora. Ova transakcija istovremeno predstavlja još jednu potvrdu dugoročne posvećenosti matične grupe Banca Intesa, međunarodne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, tržištu Srbije i njene opredeljenosti da jača svoje poslovanje u zemlji.

Obaveze klijenata po preuzetim kreditima neće biti izmenjene u odnosu na uslove definisane prilikom sklapanja ugovora u ProCredit banci, a svi klijenti su blagovremeno obavešteni o daljem načinu izmirivanja obaveza, kao i o celokupnoj ponudi koja im je na raspolaganju u Banca Intesa.

Banca Intesa već duže od deset godina zauzima čelnu poziciju na tržištu Srbije u pogledu najvažnijih pokazatelja uspešnosti bankarskog poslovanja. Na kraju novembra 2017. godine, banka je imala udeo od 16,2 odsto u ukupnoj aktivi bankarskog sektora, 15,2 odsto u ukupnim kreditima i 19,4 odsto u ukupnim depozitima klijenata.

Banca Intesa posluje putem razvijene mreže koju čini 158 ekspozitura strateški raspoređenih širom zemlje i ima bazu od 1,4 miliona klijenata u segmentu fizičkih lica, preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, lokalnih samouprava i velikih kompanija kojima pruža sveobuhvatnu ponudu savremenih proizvoda i uslugu vrhunskog kvaliteta.

Tags
Back to top button