Bar 350 Srba čuva po milion evra – Bankar.rs
Depoziti i štednja

Bar 350 Srba čuva po milion evra

Na kraju novembra 2017. u Srbiji je bio 351 štedni račun u srpskim bankama na kojima je bilo više od pola miliona evra.

Iako se ne zna koliko među tim štedišama ima milionera, prema podacima Narodne banke Srbije, ukupna vrednost njihove devizne štednje bila je 337,6 miliona evra. To znači da je prosečna vrednost štednog uloga kod građana koji imaju više od pola miliona evra na štednji nešto manja od milion evra, to jest tačno 961.913 evra.

U NBS ističu da ne raspolažu preciznim podacima o broju naših deviznih milionera.

– Prema važećim zakonskim propisima, poslovne banke imaju obavezu da dnevno i mesečno dostavljaju izveštaje NBS o broju štednih partija stanovništva, i te su partije raspoređene u osam grupa prema visini štednih uloga – do 500 evra, od 500 do 3.000 evra, od 3.000 do 10.000 evra, od 10.000 do 25.000 evra – objasnili su u NBS i dodali da banke devizne štedne uloge izražavaju u dinarskoj protivvrednosti

Tags
Back to top button