Kuvajtski dinar na kursnoj listi – Bankar.rs
NBS

Kuvajtski dinar na kursnoj listi

Kako se navodi u saopštenju na listu valuta kojima se može trgovati na deviznom tržištu u Srbiji, i u formi deviza i u formi efektivnog stranog novca, uvode se dve nove valute – bugarski lev i rumunski lej.

Omogućava se trgovina u formi deviza onim valutama kojima je do sada bila omogućena trgovina samo u formi efektivnog stranog novca, i to – mađarskom forintom, poljskim zlotom, češkom krunom, konvertibilnom markom i hrvatskom kunom, a uvodi se kuvajtski dinar na kursnu listu za devize NBS.

Navedene novine su usvojene donošenjem nove Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu, imajući u vidu znatnije izmene koje se usvajaju, kao i činjenicu da su u poslednjih nekoliko godina već izvršene izmene i dopune postojeće odluke (zbog uvođenja novih valuta i novih učesnika na deviznom tržištu).

Pri donošenju odluke o uvođenju rumunskog leja i bugarskog leva na kursnu listu, NBS se rukovodila učešćem i značajem Rumunije i Bugarske u spoljnotrgovinskoj razmeni Srbije, kao i potencijalima za jačanje i unapređenje ekonomske saradnje sa tim zemljama u narednom periodu.

U obzir je uzet i konstantan rast broja državljana Rumunije i Bugarske koji posećuju Srbiju.

Očekuje se da uvođenje ove dve valute podsticajno utiče i na realizaciju zajedničkih ekonomskih projekata Srbije sa Bugarskom i Rumunijom.

Na ovaj način se omogućava zamena bugarske i rumunske valute za dinare i obrnuto, u skladu sa prisutnim interesovanjem, naročito u pograničnim područjima.

Takođe, prilikom donošenja odluke o uvođenju rumunskog leja i bugarskog leva na kursnu listu uzeta je u obzir i činjenica da je kreditni rejting ovih zemalja investicionog ranga, kao i da su obe zemlje članice Evropske unije.

Bugarski lev i rumunski lej će se uključiti na listu deviza i efektivnog stranog novca kojima banke mogu da trguju, kao i na listu efektivnog stranog novca koje ovlašćeni menjači i javni poštanski operator mogu da kupuju i prodaju na domaćem deviznom tržištu.

Obe valute će se uključiti i na kursnu listu za devize NBS.

Bugarska valuta će biti uvedena na kursnu listu pod nazivom “bugarski lev” sa slovnom oznakom BGN i numeričkom oznakom 975, dok će rumunska valuta biti uvedena pod nazivom “rumunski lej” sa slovnom oznakom RON i numeričkom oznakom 946.

Na listu valuta kojima banke i NBS mogu da trguju u formi deviza uključiće se i valute kojima je do sada bilo moguće trgovati samo u formi efektivnog stranog novca – mađarska forinta, poljski zlot, češka kruna, konvertibilna marka i hrvatska kuna.

Narodna banka Srbije je prilikom donošenja ovakve odluke uzela u obzir sve veće potrebe i zahteve privrednih subjekata zainteresovanih za otvaranje računa u navedenim valutama i trgovinu pomenutim valutama u formi deviza.

Istovremeno, odlučeno je i da se kuvajtski dinar ponovo uključi na kursnu listu za devize NBS.

Ovakva odluka doneta je uzimajući u obzir da u navedenoj valuti postoje ugovori o zajmu odobreni budžetskim korisnicima, kao i da će se u ovoj valuti povlačiti sredstva u okviru narednih tranši kredita.

Na taj način Srbija će ostvariti uštede kroz smanjenje troškova korišćenja posredničkih valuta (evro ili američki dolar) u kreditnim aranžmanima zaključenim u kuvajtskim dinarima.

Time se povećava efikasnost servisiranja plaćanja odnosno naplate po postojećim (i budućim) kreditima u ovoj valuti u kojima NBS ima ulogu agenta Republike Srbije.

Ujednačavanje liste valuta za devize poslovnih banaka i NBS veoma je važno i sa aspekta očuvanja finansijske stabilnosti, odnosno mogućnosti da NBS obezbedi svaku valutu kojom je moguće trgovati na domaćem deviznom tržištu.

Navedena Odluka stupa na snagu 1. februara 2018. godine.

 

Izvor: danas.rs

Tags
Back to top button