MMF odobrio osmu reviziju stendbaj aranžmana sa Srbijom – Bankar.rs
BANKENBSSLIDER

MMF odobrio osmu reviziju stendbaj aranžmana sa Srbijom

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je osmu, poslednju reviziju stendbaj aranžmana Srbije iz predostrožnosti, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Tokom trajanja aranžmana koji ističe 22. februara 2018, Srbija nije koristila sredstva koja su joj bila na raspolaganju, navela je NBS.

Odbor izvršnih direktora MMF ocenio je da je Srbija tokom aranžmana sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa ostvarila značajan napredak, povećano je poverenje na tržištu i ostvaren je rast investicija i ekonomske aktivnosti.

Prema oceni MMF-a poslovno okruženje u Srbiji unapređeno je u uslovima makroekonomske stabilnosti i boljeg regulatornog okvira, a nastavak reformi unaprediće javnu administraciju i doprineće efikasnijem pružanju javnih usluga.

MMF je ukazao da je još dosta toga ostalo da se uradi kada su u pitanju preostala preduzeća u većinskom državnom vlasništvu kako bi se unapredio način njihovog upravljanja, investiranja i ojačali administrativni kapaciteti.

Sugeriše se nastavak poreskih reformi i otklanjanje neizvesnosti u sistemu sudstva, čime bi se dodatno podstakla poslovna aktivnost.

MMF je pozdravio poboljšanje uslova na tržištu rada, kretanje inflacije blizu centralne vrednosti cilja, ubrzano smanjenje javnog duga i jaku eksternu poziciju zemlje. Konstatovan je vidan napredak u domenu strukturnih reformi, ali i ukazano na to da su u ovoj oblasti potrebne dublje institucionalne reforme kojima bi se osigurao održiv privredni rast.

“Odbor izvršnih direktora MMF-a zaključio je da je Srbija, bližeći se završetku aranžmana, uspela da sprovođenjem dogovorenog ekonomskog programa ostvari makroekonomsko prilagođavanje i znatno ojača svoj ekonomski kapacitet”, navedeno je u saopštenju NBS.

 

Beta

Tags
Back to top button