Sberbank zaposljava: Senior Expert u odeljenju za integrisano upravljanje rizicima – Bankar.rs
SLIDER

Sberbank zaposljava: Senior Expert u odeljenju za integrisano upravljanje rizicima

Senior Expert u odeljenju za integrisano upravljanje rizicima

grupa za metodologiju i procese

Beograd

Odgovornosti:

 • Kreiranje politika i procedura relevantnih za integrisano upravljanje rizicima (uključujući politike za identifikaciju svih vrsta rizika)
 • Obezbeđivanje usklađenosti upravljanja rizicima sa regulatornim zahtevima (Odluka o upravljanju rizicima, Odluka o adekvatnosti kapitala, Odluka o klasifikaciji, Odluka o objavljivanju informacija…)
 • Sprovođenje procesa identifikacije i procene rizika (kreditni rizik, rizik koncentracije, grupa ostalih rizika)
 • Procena i vođenje implementacije ICAAP procesa
 • Definisanje, praćenje i nadgledanje sklonosti ka rizicima Banke (risk apetit)
 • Prikupljanje podataka i izračunavanje ekonomskog kapitala potrebnog za pokriće rizika
 • Obračun kapaciteta za preuzimanje rizika i kapitalnih zahteva u ICAAP procesu
 • Definisanje, sprovođenje i praćenje rezultata stress-testiranja
 • Izrada i ažuriranje plana oporavka i izveštavanje za potrebe plana restrukturiranja banke

Zahtevi:

 • Diploma Ekonomskog fakulteta
 • Rad na personalnom računaru – ekspertsko znanje Microsoft Office alata: Excel, Word, Access i Power
 • Point
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odgovornost
 • Okrenutost ka klijentima
 • Saradnja/Timski rad
 • Fleksibilnost
 • Kvalitet/Preciznost
 • Inicijativa

U zavisnosti od obrazovanja i prethodnog radnog iskustva, Sberbank Srbija a.d. Beograd je spremna da ponudi

adekvatnu zaradu i beneficije, kao i mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja.

Ukoliko smatrate da ispunjavate gore navedene uslove i zainteresovani ste da se prijavite za ovu poziciju,

molimo vas da popunite Prijavni formular na našem Internet sajtu www.sberbank.rs/posao  do 11.04.2017.

Samo i jedino prijave primljene preko Web sajta biće prihvaćene. Biografije, odnosno prijave koje stignu putem emailai li pošte neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Tags
Back to top button