NIS isplaćuje dividende – akcionarima ukupno 5,7 milijardi dinara – Bankar.rs
BERZASLIDERSVE VESTI

NIS isplaćuje dividende – akcionarima ukupno 5,7 milijardi dinara

Skupština akcionara NIS-a odlučila je da na osnovu Odluke o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti, akcionarima na ime dividende isplati 5.782.121.784 dinara

Kako se navodi na sajtu kompanije, NIS dividende redovno isplaćuje od 2013. godine, a do sada je akcionarima isplaćeno više od 60 milijardi dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari NIS-a koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na 19. jun 2022. godine, odnosno na Dan akcionara XIV redovne sednice Skupštine akcionara. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS-a.

Tako će na ime dividende akcionarima biti isplaćeno 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva koja je iznosila 23.131.745.000 dinara.

(Telegraf)

Tags
Back to top button