Privatnici od danas u obavezi da primaju i čuvaju e-fakture – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Privatnici od danas u obavezi da primaju i čuvaju e-fakture

Ministarstvo finansija podsetilo je da je od danas, 1. jula, privatni sektor u Srbiji obavezan da primi i čuva elektronske fakture iz javnog i privatnog sektora.
Navode da se obaveze ispunjavaju korišćenjem sistema elektronskih faktura na adresi: efaktura.mfin.gov.rs.

” Od trenutka registracije se primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju, što između ostalog podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava”, saopštilo je Ministarstvo.

Primalac e-fakture proverava poslatu e-fakturu pristupom sistemu elektronskih faktura i prihvata je ili odbija u roku od 15 dana od dana prijema te fakture.

Ako primalac e-fakture koji je subjekt privatnog sektora ne prihvati ili ne odbije izdatu elektronsku fakturu, neposredno ili preko informacionog posrednika, primalac će, po isteku navedenog roka, biti ponovo obavešten da je e-faktura izdata.

U slučaju da ne prihvati ili ne odbije elektronsku fakturu u roku od pet dana od dana dobijanja ponovnog obaveštenja da je elektronska faktura izdata, e-faktura će se smatrati odbijenom.

Od 1. maja obaveza korisnika javnih sredstava, kojih je 10.609, je da primaju i čuvaju elektronsku fakturu, i da izdaju tu fakturu drugom subjektu javnog sektora.

Tada je nastupila obaveza i subjekata privatnog sektora, kojih je trenutno 46.181 u sistemu, da izdaju e-fakturu subjektu javnog sektora.

Od 1. maja kroz sistem je do sada prošlo 993.882 elektronskih faktura, navodi Ministarstvo.

Obavezno izdavanje i čuvanje elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupiće 1. januara 2023. godine.

Ministarstvo ističe da je korišćenje sistema e-faktura besplatno.

Kao benefite efaktura navode ubrzanje procesa rada i poslovanja i obezbeđivanje veće pravne sigurnost svim poslovnim subjektima.

“Novi sistem razmene faktura omogućava i bržu naplatu između privrednih subjekata, uz pozitivan uticaj na smanjenje pojedinih troškova koja sada snose preduzeća”, navodi ministarstvo.

Izvor: Kamatica

Tags
Back to top button