Evo za koje stambene kredite rastu rate: Detaljno objašnjenje uticaja euribora na Srbiju – Bankar.rs
BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Evo za koje stambene kredite rastu rate: Detaljno objašnjenje uticaja euribora na Srbiju

Prvi put posle sedam godina euribor, što je preciznije osnovna kamata za evro je ponovo pozitivna. Euribor je sastavni deo kamate za dužnike sa indeksiranim kreditima i on je sada 0,029. Dodatno, banke su najavile i povećanje naknada za klijente pravdajući ih inflacijom, piše Telegraf Biznis.

Za dužnike u Srbiji, čiji su krediti vezani za evro, ova informacija je značajna jer je euribor sastavni deo kamatne stope po kojoj i oni otplaćuju svoj dug.

Promenljive kamatne stope po kojoj se u Srbiji obračunavaju krediti čija je otplata vezana za evro, sastoji se od dva dela: jedan je šestomesečni (6M) euribor i njegova vrednost je promenljiva, a drugi je fiksni deo – takozvana marža banke u procentualnom iznosu.

Proveravali smo u centralnoj banci kako će to da utiče na rate kredita u Srbiji, odnosno, da li se može očekivati korekcija rate u evrima za stambene kredite?

– Kamatne stope na evro tržištu novca poslednjih meseci beleže blagi rast, što je posledica postepene normalizacije monetarne politike Evropske centralne banke u uslovima rastućih inflatornih pritisaka. Prethodnih meseci je smanjen obim kupovine aktive od banaka u okviru tzv. APP programa kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke, koji bi trebalo da se završi do 1. jula, a na junskoj sednici ECB je najavila da će u julu referentnu kamatnu stopu povećati za 25 baznih poena, pri čemu je dodatno povećanje kamatne stope najavljeno i za septembar. Nakon toga će verovatno biti nastavljeno blago povećanje kamatne stope, ali će ono zavisiti od ekonomskih izgleda i izgleda u pogledu inflacije u srednjem roku.

Zbog toga će i kod stambenih evroindeksiranih kredita koji se otplaćuju na domaćem tržištu i koji su odobreni po varijabilnoj kamatnoj stopi najverovatnije doći do određenog povećanja rata na kredite koje u ovom momentu ne bi trebalo da bude veliko – rekli su iz Narodne banke.

Takođe, napominju, treba imati u vidu da se povećanje rate odnosi na kredite koji su odobreni po varijabilnoj kamatnoj stopi, tj. vezani za tromesečni ili šestomesečni euribor, dok se za kredite odobrene po fiksnoj kamatnoj stopi, to ne očekuje.

Koliko treba da se skok prelije na ratu u Srbiji

Na pitanje koliko je potrebno da se prelije taj trend na naše tržište, odnosno, da li ima mesta predviđanjima domaćih ekonomista da rata može drastično da skoči, iz NBS objašnjavaju:

– Kada je reč o kreditima koji su u otplati, period u kome će se rast euribora preneti na rate kredita zavisi od toga kada je sklopljen ugovor i za koju je kamatnu stupu sa evropskog tržišta novca vezan kredit (za tromesečni ili šestomesečni euribor) jer se u skladu s tim i vrši tromesečno ili šestomesečno prilagođavanje kamatnih stopa na domaćem tržištu – preciziraju u NBS.

Kada je reč o kamatnim stopama na nove evroindeksirane kredite, one bi takođe narednih meseci mogle da zabeleže blagi rast, ali taj rast ne mora u punoj meri da prati rast euribora, jer banke u uslovima povećane konkurencije na domaćem tržištu mogu da deo rasta euribora kompenzuju smanjenjem marži, što su u praksi često i činile, rekli su u centralnoj banci.

– Ako se ima u vidu projekcija inflacije ECB prema kojoj bi inflacija u zoni evra trebalo da se približi ciljanom nivou od 2% u periodu od naredne dve godine, kao i da su rizici u pogledu rasta BDP-a zone evra izraženiji naniže, u ovom trenutku nema prostora za strah da će doći do značajnijeg skoka rata na kredite indeksirane u evrima. ECB će nastojati i dalje da obezbedi relativno povoljne uslove finansiranja koji su neophodni za podršku održivom privrednom rastu i imajući to u vidu ne treba očekivati nagli ili brzi rast kamatnih stopa niti značajniji rast rata na evroindeksirane kredite – naveli iz NBS.

Kako se kretao Euribor

Prema podacima sajta Euribor-rates.eu, 6M euribor se „u plus“ vratio 6. juna.

Primetno je da su najviše vrednosti ove kamatne stope dostizale tokom 2008. godine.

Tačnije, 9. oktobra 2008. vrednost 6M euribora bila je 5,448 odsto.

Najnižu vrednost, 6M euribor imao je 20. decembra 2021. godine, kada je iznosio -0,554 odsto. Podsećamo da je vrednost euribora tokom 2007. godine iznosila čak i do skoro 5. U toj opciji , visina mesečne obaveze za prethodni primer kredita bi se uvećala na čak 418 evra.

Izvor: Telegraf Biznis

Tags
Back to top button