Danas: Banke će, ipak, potraživati troškove – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Danas: Banke će, ipak, potraživati troškove

Udruženje banaka Srbije saopštilo je da su “banke načelno izrazile spremnost da ne naplaćuju sudske troškove u tekućim sporovima kao i da neće pokretati nikakve pravne korake u već završenim slučajevima”.

List Danas je dobio dokument koji dokazuje suprotno. Radi se o instrukcijama za postupanje u predmetima naknade (troškova obrade kredita), a koje su dobili zastupnici banaka nakon novog, promenjenog stava VKS.

U instrukcijama se ističe da opunomoćenici banaka na ročištima predaju dopunu pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita (usvojenu 22. maja 2018.) uz isticanje pravne argumentacije da banka “ima pravo na naplatu troškova i naknadu bankarskih usluga”, kao i da “banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova”.

Sa napomenom da ako “sudija ne želi da primi navedeni stav” opunomoćenici treba da se pozovu “na dopunu pravnog stava uz pozivanje na gore navedenu pravnu argumentaciju”.

U Instrukciji, pod drugom tačkom, sugeriše se opunomoćenicima banaka da ukoliko u predmetima imaju spremnu dokumentaciju da je predaju na ročištu ili “ukoliko je ista dostavljena uz tužbu, da se istakne da je korisnik u predugovornoj fazi na jasan i transparentan način upoznat sa navedenim naknadama i troškovima”, što se po autorima instrukcije dokazuje ponudama a pre stupanja na snagu Zakona o zaštiti korisnika finasijskih usluga, osnovnim podacima o kreditu ili pregledom bitnih elemenata ugovora.

Opunomoćenicima se u ovim instrukcijama sugeriše da “ukoliko sudija naloži da se dostavi ponuda, nemojte se protiviti, jer nam ide u prilog da istu dostavimo” ili ako pak u predmetu ne poseduju dokumentaciju – odnosno ponudu da traže “dodatni rok kako bi se ista dostavila”.

U trećoj tački navodi se da se u slučaju dokaznog predloga da se izvede dokaz ekonomsko-finasijskim veštačenjem “protive, jer se iz ostale dokumentacije može utvrditi kolika je efektivna kamatna stopa i da je predmetna naknada iskazana kroz istu”.

Takođe, instrukcija zastupnicima banaka sugeriše isti metod rada i u vezi sa predmetima premije osiguranja kod NKOSK.

Prve dve tačke su apsolutno iste sa pozivanjem na istu pravnu argumentaciju, protivljenje i neprotivljenje, kao i dostavljanja ponuda ili traženja dodatnih rokova da se one dostave sa obrazloženjem “da banka nije dužna da korisnika upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja”.

Izvor: Danas

Tags
Back to top button