Budžetski deficit 75,5 milijardi dinara u prvom polugodištu – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Budžetski deficit 75,5 milijardi dinara u prvom polugodištu

Deficit republičkog budžeta u periodu JANUAR-JUL 2021. godine iznosio je 39,6 mlilijardi dinara.
novac.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 844,8 milijardi dinara, a rashodi su iznosili 884,4 milijarde, objavilo je Ministastvo finansija.

Samo u julu mesecu, ostvaren je suficit u iznosu od 35,9 milijardi dinara.

U julu su naplaćeni prihodi u iznosu od 148,7 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 133,3 milijarde.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 61,5 milijardi dinara, na uplatu akciza u iznosu od 43,7 milijardi i poreza na dobit od 14,4 milijarde dinara, navdi se u saopštenju i napominje da je jedan deo obaveza po osnovu konačnog obračuna prenet iz juna).

Neporeski prihodi su iznosili 14,8 milijardi dinara, a priliv donacija 0,6 milijardi.

Rashodi su izvršni u iznosu od 112,8 milijardi dinara.

Izdaci za zaposlene su u julu iznosili 27,3 milijarde dinara, subvencije su isplaćene u iznosu od 12,1 milijardi, kapitalni izdaci 20,1 milijardi dinara, a transferi fondovima PIO, RFZO, NSZ i SOVO 10,9 milijardi dinara.

Na nivou opšte države je u periodu januar-jul ostvaren fiskalni deficit od šest milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 73,1 milijardi dinara. Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit u iznosu od 186 milijardi dinara.

Tags
Back to top button