NBS: Nastavlja se trend snažnog rasta upotrebe najsavremenijih oblika plaćanja – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEElektronsko bankarstvoNBSPlatne karticeSLIDERSVE VESTI

NBS: Nastavlja se trend snažnog rasta upotrebe najsavremenijih oblika plaćanja

Narodna banka Srbije objavila je da je na kraju prvog tromesečja ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva s pružaocem platnih usluga imalo 3.196.366 korisnika.

To je za 14,45 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Nastavlja se trend snažnog rasta upotrebe najsavremenijih oblika plaćanja u našoj zemlji, saopštila je NBS.

Rast broja korisnika koji su ugovorili uslugu mobilnog bankarstva još je veći, sa 1.764.819 korisnika na kraju prvog tromesečja 2020. godine na 2.275.814 korisnika na kraju prvog tromesečja 2021, što predstavlja povećanje od 28,95 odsto.

Povećanje je primetno i u odnosu na četvrto tromesečje 2020. godine. Broj korisnika fizičkih i pravnih lica elektronskog bankarstva veći je za 1,28 odsto, dok kod mobilnog bankarstva rast iznosi 5,25 odsto.

Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva od strane fizičkih i pravnih lica takođe je znatno poraslo, posebno kada je reč o mobilnom bankarstvu, tako da je broj transakcija izvršenih putem mobilnog telefona za 76,32 odsto veći nego u prvom tromesečju 2020, a za 4,37 odsto veći nego u prethodnom tromesečju (kada su izvršene 11.652.792 transakcije).

Kada je reč o elektronskom bankarstvu, porast broja izvršenih transakcija od strane fizičkih i pravnih lica iznosi 12,68 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2020. godine (sa 31.863.107 na 35.902.177 transakcija), dok je izražen pad od 9,54 odsto u odnosu na četvrto tromesečje 2020. (kada su izvršene 39.689.083 transakcije).

Zbog uobičajenih sezonskih kretanja, broj izvršenih plaćanja u poslednjem tromesečju svake godine upotrebom elektronskog i mobilnog bankarstva veći je nego u ostalim tromesečjima.

Na kraju prvog tromesečja ove godine, ukupan broj izdatih platnih kartica iznosi 9.646.303, što predstavlja rast od 10,03 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2020. godine i rast od 1,19 odsto u odnosu na četvrto tromesečje 2020.

Ukupan broj transakcija na POS terminalima izvršenih karticama koje je izdao pružalac platnih usluga iz Republike Srbije u prvom tromesečju 2021. iznosi 79.323.655 i predstavlja rast od 18,47 odsto u odnosu na isto tromesečje 2020. godine.

Broj plaćanja karticama inostranih pružalaca platnih usluga očekivano je manji – 3.689.988, što predstavlha pad od 3,85 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Proteklo tromesečje obeležio je i nastavak aktivnosti Narodne banke Srbije i banaka na širenju broja bankomata na kojima gosti iz Kine i drugi vlasnici kartica najvećeg kartičnog brenda na svetu UnionPay mogu podići novac svojim platnim karticama, pa je takvih bankomata u zemlji 1.282.

Kada je reč o POS terminalima, korisnicima je na raspolaganju 1.550 terminala više nego na kraju 2020. godine, što je za gotovo 6.000 više nego na kraju prvog tromesečja 2020. i iznosi 99.301.

Porastao je i broj internet prodavnica, kojih ima 2.231, za 10,83 odsto više nego krajem prošle godine, a čak 81,68 odsto više nego na kraju prvog tromesečja 2020.

Ne smanjuje se ni popularnost kupovine robe i usluga preko interneta, te je tako broj dinarskih plaćanja (na sajtovima srpskih trgovaca) iznosio više od 5,5 miliona, odnosno za 116,5 odsto više nego u prvom tromesečju 2020. godine.

Vrednost pomenutih transakcija iznosila je veća od 12 milijardi dinara, što je za 124 odsto više od vrednosti izvršenih plaćanja u prvom tromesečju 2020.

Premda nešto niži, porast broja i vrednosti u istom periodu beleže i transakcije u evrima i američkim dolarima – vrednost i broj plaćanja u evrima za 27,9 odsto odnosno za 20,5 odsto, dok u dolarima rast iznosi 88,6 odsto odnosno 61,4 odsto.

Povoljnoj dinamici bezgotovinskih plaćanja u našoj zemlji i u prethodnom tromesečju nastavio je da doprinosi dalji razvoj IPS NBS sistema, koji stiče sve veće poverenje korisnika.

Tako je prosečan dnevni broj izvršenih plaćanja za prvo tromesečje 2021. godine iznosio 93.015, a u aprilu je taj broj još veći i iznosi 117.094 plaćanja.

O dinamičnom porastu broja plaćanja koje građani i privreda izvrše preko IPS NBS sistema svedoči i dvostruko obaranje dnevnog rekorda tokom 2021. godine, te je tako najveći broj plaćanja dostignut 15. marta, kada je realizovano 168.661 plaćanje.

Tags
Back to top button