Akcionarima Telekoma dividenda od 5,2 dinara po akciji – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Akcionarima Telekoma dividenda od 5,2 dinara po akciji

Nacionalni telekomunikacioni operater, Telekom Srbija, sazvao je redovnu skupštinu akcionara za 29. jun na kojoj će biti usvojeni finansijski izveštaji i doneta odluka o raspodeli dobiti, nakon što je kompanija jesenas već podelila međudividendu.

Menadžment je predložio da se akcionarima odobri dividenda od 5,2 dinara po akciji (ukupno 4,16 milijardi dinara) koja bi bila isplaćena iz prošlogodišnje dobiti i dela neraspoređene dobiti proteklih godina. U novembru je kompanija već isplatila privremenu dividendu od 2,58 dinara po akciji.

Telekom je prošle godine zabeležio konsolidovane prihode od 129,5 milijarde dinara, što predstavlja rast od 2,1 odsto, pre svega usled skoka prihoda segmenta multimedija (rast od 21,8 odsto) i maloprodaje interneta (rast od 13,2 odsto). Prihod iz segmenta fiksne telefonije nastavio je trend pada, dok je segment mobilne telefonije stagnirao sa realizacijom od 61,2 milijaru dinara.

Kada je profitabilnost u pitanju, poslovni dobitak je skočio 4,1 odsto na 8,7 milijardi dinara, dok je neto dobit porasla 68,7 odsto na 4,2 milijarde dinara, pre svega usled viših ostalih prihoda i nižih poreskih obaveza.

Kompanija je i na kraju prošle godine ostala visoko zadužena sa neto dugom od 160 milijardi dinara, dok je ovaj pokazatelj još nepovoljniji kada se uključu obaveze po osnovu lizinga od 30,5 milijardi dinara.

Tags
Back to top button