NBS

NBS od 1. jula preuzima deo nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije će od 1. januara sledeće godine preuzeti deo nadležnosti Poreske uprave. Reč je o ovlašćenjima koja se odnose na izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i kontrolu menjačkog i deviznog poslovanja, precizirano je izmenama i dopunama Zakona o NBS koje će biti na dnevnom redu sednice parlamenta koja počinje u petak, 1. juna.

Nastavi čitanje