Može li poreski dug da zastari? Da, za pet godina, ali to se u Srbiji više ne dešava – evo zašto – Bankar.rs
BANKELICNE FINANSIJESLIDERSVE VESTI

Može li poreski dug da zastari? Da, za pet godina, ali to se u Srbiji više ne dešava – evo zašto

U poslednjih nekoliko godina u Srbiji je postalo gotovo nemoguće da se izbegne plaćanje poreskog duga, kažu upućeni. Tako porez na zarade, na dobit, na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava i bilo koji drugi porez, jednostavno – mora da se plati. Često može da se čuje kako je porez naplaćen retroaktivno pet godina unazad.

Poreski dug upravo zastareva u roku od pet godina.
Advertisement

Pet godina je relativna zastarelost, odnosno do nje može doći ukoliko se duguje, a poreski organ ne preduzima ništa u tih pet godina da naplati to potraživanje.

“Međutim svaki pokušaj naplate, prekida zastarevanje i počinje novo računaje perioda od pet godina. Naravno, ostaje uslov da ukupan period ne može biti duži od 10 godina, i to predstavlja apsolutnu zastarelost”, rekao je za Euronews Srbija advokat Nenad Cvjetićanin.

Rok zastarelosti, kaže Cvjetićanin, počinje da teče prvog dana kada je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze.

“Taj dan se zove dan dospeća, i on je naznačen na svakom računu, presudi, poreskom
rešenju, kazni. Zastarelost nastupa kad istekne poslednji dan zakonom određenog vremena (roka) za zastarevanje duga”, kaže advokat.

On za Euronews Srbija objašnjava da rok zastarelosti od pet godina teče u principu ukoliko Poreska uprava u periodu od pet godina ne preduzme nikakvu aktivnost.

Ta aktivnost, kako dodaje, podrazumeva, slanje opomene ili pokretanje nekog postupka naplate.

Trbojević takođe objašnjava da postoji apsolutna zastarelost u periodu od 10 godina makar i ako su sprovodili aktivnost.

“Ako nisu naplatili za 10 godina to je zastarelo i to je kraj”, kaže on.
Kako se briše poreski dug zbog zastrelosti

Ako porez nije naplaćen pet godina, Trbojević kaže da je taj porez zastareo.

“Oni ništa nisu preduzeli i on je zastareo. Ako imate dugovanje recimo za porez na imovinu i nije naplaćeno u periodu od 10 godina, bez obzira što su oni slali opomenu, slali prinudnu naplatu, šta god su radili, sa te strane, taj porez imate pravo da obrišete po osnovu zastarelosti”, rekao je Trbojević.

On je napomenuo da uvek poreski obveznik u toj situaciji mora sam da podnese inicijativu, odnosno zahtev da se briše dug zbog zastarelosti.

Kada je reč o brisanju poreskog duga na imovinu zbog zastarelosti, zahtev se podnosi lokalnoj poreskoj administraciji.

U praksi, kao navodi Trbojević, može da se desi da posle deset godina poreski organ aktivira neki dug.

“Dužnik mora da se pozove na zasterlost. Ooni po automatizmu neće to uraditi, možda će ga naplatiti, zašto bi sebi otpisali neko dugovanje, što je sasvim logično s njihove strane. Ne znam koji je tačno razlog za takvu situaciju da se posle deset godina aktivira neki dug, ali ne ide po automatizmu, na primer da kod njih postoji neki softverski mehanizam i da kad prođe deset godina oni vama obrišu dug. To nije tako”, rekao je Trbojević.
Poreski organi sve revnosniji

Poreski organi redovno šalju opomene, a Trbojević kaže da su u tom pogledu sve revnosniji i da se nije dešavalo da u poslednjih pet, šest ili sedam godina dug zastari, ali da se to dešavalo pre 2010. ili 2011.

“Tada je bio neki period prelaska, bar Poreske uprave, na neki nov sistem tog listinga, ne znam čak kako ga oni zovu, ali mislim su tada menjali nešto softverski. I do tog perioda je to bilo i šarenoliko, ali od tada se retko dešava da oni nešto promaše ili da ne uspeju da naplate dug”, rekao je Trbojević.

Izvor: Euronews.rs

Back to top button