Ovo su ključna pitanja koja treba da postavite da biste dobili jeftiniji kredit – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Ovo su ključna pitanja koja treba da postavite da biste dobili jeftiniji kredit

Kredit je obaveza, a dug je zao drug, kako voli da kaže naš narod. Ukoliko imate ove dve stvari u vidu – onda ste prvi korak ka najpovoljnijem kreditu već napravili. Jer, svest o novcu i posedovanje finansijske inteligencije vam pomažu da imate “čistu” situaciju na svom bankovnom računu i novčaniku.

Kupovina kredita od banke može da bude odlična ili katastrofalna odluka, a kako će se razvijati situacija – zavisi pre svega od vas. Ukoliko znate za šta tačno uzimate kredit i koliko tačno vam novca treba – onda možete da rešite neki finansijski problem koji možda imate. Ukoliko to ne znate – onda kredit može da napravi još veći problem.

Bez obzira da li od banke kupujete keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit, ovo su stvari koje trebate da preduzmete i pitanja koja treba da postavite da biste prošli najjefitnije moguće.

Pre svega – prikupite ponude što više banaka. Ukoliko je u pitanju stambeni kredit, utvrdite koliko tačno učešće možete da priuštite i koji su dodatni troškovi kredita. Sama informacija o mesečnoj rati i kamati nije dovoljna, već tražite od svake banke sa kojom pregovarate da vam da ponudu koja sadrži sve detalje kredita.

  • Prvo što treba da tražite jeste podatak o aktuelnim kamatnim stopama. Niža kamata za kredit indeksiran u, primera radi, evrima, može da nosi rizik u slučaju pada vrednosti dinara, pa taj kredit može da postane vrlo skup tokom vremena.
  • Drugo, tražite sve informacije o načinu na koji se menja ugovorena kamatna stopa tokom perioda otplate. Tako ćete biti sigurni da će se rata srazrmeno menjati i kada kamatne stope padaju, a ne samo kada rastu.
  • Treće, tražite da vam izračunaju efektivnu kamatnu stopu na godišnjem nivou. Tada pitajte bankare i koji su sve dodatni troškovi uzimanja kredita koji nisu sadržani u efektnoj kamatnoj stopi.
  • Četvrto: zatražite specifikacije svih naknada koje banke naplaćuju pri puštanju kredita. Obavezno pitajte da li se o visini tih naknada može pregovarati. Ukoliko dobijete odgovor “da”, onda krenite u pregovore da smanjite cenu. Vrlo važna stvar: pazite da vam ne smanjuju jednu naknadu, a pritom povećavaju neku drugu.
  • Peta stvar: detaljno se raspitajte o eventualnim osiguranjima koje morate da plaćate u periodu otplate kredita. Pitajte i za orijentacione iznose premija za visinu kredita koja vam je potrebna.
  • Šesto: pitajte kakva je politika banke u slučaju kašnjenja uplate ili aktiviranja hipoteke.
  • Sedma i poslednja stvar na ovoj listi: u koliko god banaka da odete, zatražite primerak ugovora o kreditu. Dobro ga pročitajte i postavljajte pitanja dok ne razjasnite i poslednju dilemu.

To bi bilo to – spremni ste da idete u banku i pronađete najpovoljniji kredit za vas.

Izvor: Kamatica

Tags
Back to top button