Da li ste znali da možete preći sa fiksne na varijabilnu kamatnu stopu? – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Da li ste znali da možete preći sa fiksne na varijabilnu kamatnu stopu?

“Fiksna ili varijabilna kamatna stopa” je pitanje koje je u protekloj godini sebi postavio najveći broj građana koji su uzimali stambene kredite u vremenima niskih ili nultih kamatnih stopa ne sluteći da će njihova rata “brzinom svetlosti“ skočiti za više od 50%.

Izbor između fiksne ili varijabilne kamatne stope prilikom uzimanja stambenog kredita u Srbiji može biti važna odluka koja će uticati na dugoročne finansijske obaveze. U ovom tekstu, analiziraćemo kretanje fiksnih i varijabilnih kamatnih stopa u Srbiji u proteklih godinu dana, uzimajući u obzir odluke Evropske centralne banke (ECB) i uticaj EURIBOR-a. Takođe ćemo pružiti argumente za i protiv obe opcije, i dati naše mišljenje koji izbor bi bio bolji u aktuelnom okruženju.

Fiksna kamatna stopa pruža predvidivost i stabilnost tokom perioda trajanja kredita. Kada se odlučite za fiksnu kamatnu stopu, visina mesečne rate ostaje nepromenjena tokom celog perioda otplate, bez obzira na promene na tržištu kamata. To vam omogućava da precizno planirate svoj mesečni budžet i znate tačno koliko će vam iznositi obaveze prema banci. Fiksna kamatna stopa je posebno pogodna u periodima kada se očekuje da će kamatne stope rasti, kao što je slučaj sa najavom ECB-a o daljem povećanju referentne kamatne stope.

S druge strane, varijabilna kamatna stopa se prilagođava promenama na tržištu kamata. U Srbiji, varijabilna kamatna stopa se najčešće vezuje za EURIBOR, koji predstavlja referentnu stopu koju koristi većina banaka. Kada je EURIBOR nizak, mesečne rate su niže od onih sa fiksnom kamatnom stopom. Međutim, važno je napomenuti da je EURIBOR podložan promenama i može se povećati u skladu sa odlukama ECB-a.

Analizirajući kretanje kamatnih stopa u proteklih godinu dana, primećuje se da su fiksne kamatne stope u Srbiji uglavnom ostale stabilne, dok je EURIBOR beležio veću fluktuaciju. Uzimajući u obzir najavu povećanja referentne kamatne stope u julu od strane ECB-a, očekuje se da će EURIBOR dodatno porasti, što bi moglo rezultirati dodatnim rastom varijabilnih kamatnih stopa.

Argumenti za izbor fiksne kamatne stope

  • Predvidivost: Fiksna kamatna stopa pruža sigurnost i stabilnost tokom celog perioda otplate kredita, omogućavajući vam da tačno planirate svoje finansije bez iznenađujućih promena rata.
  • Zaštita od rasta kamatnih stopa: U uslovima rasta kamatnih stopa, fiksna kamatna stopa vam omogućava da se zaštitite od povećanja mesečnih rata tokom perioda trajanja kredita.

Iako fiksna kamatna stopa može biti dobar izbor u trenutnom okruženju sa najavom povećanja kamatnih stopa, važno je razmotriti dugoročne implikacije i potencijalne promene na tržištu kamata. Dok fiksna kamatna stopa pruža stabilnost i zaštitu od rasta kamatnih stopa, ona može imati svoje nedostatke kada dođe do pada kamatnih stopa.

Jedan od potencijalnih nedostataka fiksne kamatne stope je da vam ona ne omogućava da iskoristite eventualne padove kamatnih stopa tokom perioda otplate kredita. Ukoliko dođe do opšteg smanjenja kamatnih stopa na tržištu, osobe sa fiksnom kamatnom stopom neće automatski imati korist od tih promena i neće moći da smanje svoje mesečne rate.

Argumenti za izbor varijabilne kamatne stope

  • Mogućnost smanjenja rate: Kada su kamatne stope niske, varijabilna kamatna stopa može rezultirati nižim mesečnim ratama u poređenju sa fiksnom kamatnom stopom.
  • Fleksibilnost: Varijabilna kamatna stopa vam omogućava da iskoristite potencijalno smanjenje kamatnih stopa tokom perioda otplate kredita, što može dovesti do uštede na ukupnim troškovima kredita.

Uzimajući u obzir najavu ECB-a o povećanju referentne kamatne stope, kao i fluktuaciju EURIBOR-a, u aktuelnom okruženju fiksna kamatna stopa na kratak i srednji rok može biti sigurniji izbor. Fiksna kamatna stopa pruža stabilnost i zaštitu od potencijalnog rasta kamatnih stopa u budućnosti. Međutim, pre donošenja konačne odluke, važno je konsultovati se sa bankom i detaljno analizirati uslove i mogućnosti koje vam banka pruža. Naime, postoji opcija koja vam omogućava prelazak sa fiksne kamatne stope na varijabilnu u trenutku kada kamatne stope padnu. Ovo se obično naziva REFINANSIRANJEM KREDITA. Kada kamatne stope padnu, možete pregovarati sa svojom bankom o prelasku na varijabilnu kamatnu stopu kako biste iskoristili niže stope. Ovo može biti dobro rešenje za one koji žele da iskoriste prednosti nižih kamatnih stopa u dužem vremenskom periodu.

Važno je napomenuti da prelazak sa fiksne na varijabilnu kamatnu stopu nosi određeni rizik, jer je nemoguće predvideti budućnost kretanja kamatnih stopa. Ako se nakon prelaska na varijabilnu kamatnu stopu, stope ponovo povećaju, mesečne rate se mogu takođe povećati, što može uticati na vašu finansijsku stabilnost.

Konačan izbor zavisi od vaših finansijskih ciljeva, tolerancije na rizik i dugoročnih planova. Preporučuje se da pažljivo razmotrite sve prednosti i nedostatke obe opcije, kao i da se posavetujete sa finansijskim savetnikom ili stručnjakom pre donošenja odluke koja je najbolja za vas i vaše finansijske potrebe.

Ukoliko želite dugoročnu stabilnost i želite da izbegnete potencijalne promene u mesečnim ratama, fiksna kamatna stopa može biti dobar izbor, navodi Finansijski Putokaz. Međutim, ako ste spremni preuzeti određeni rizik i želite iskoristiti moguće padove kamatnih stopa, prelazak sa fiksne na varijabilnu kamatnu stopu u trenutku kada stope padnu može biti privlačna opcija.

Kao i uvek, pre donošenja konačne odluke, preporučuje se da se posavetujete sa stručnjakom ili ličnim savetnikom u banci kako biste dobili personalizovane savete i sagledali sve mogućnosti u skladu sa svojim finansijskim ciljevima i potrebama.

Izvor: Stefani Marunović/Finansijski Putokaz/BizLife

Tags
Back to top button