Prosečna plata 83.208 dinara u prvom kvartalu ove godine – Bankar.rs
LICNE FINANSIJESLIDERSVE VESTI

Prosečna plata 83.208 dinara u prvom kvartalu ove godine

Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa obračunata) u prvom kvartalu ove godine iznosila je 83.208 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku u Trendovima za prvi kvartal 2023. godine.

Prosečna plata je nominalno viša za 15,5 odsto, dok je relano niža za 0,4 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine realno viša za 1,5 odsto, pokazuju podaci RZS.

U javnom sektoru prosečna neto zarada u prva tri meseca ove godine iznosila je 86.680 dinara, dok je van javnog sektora zarada u proseku isplaćeno 81.800 dinara.

U javnim preduzećima prosečna neto zarada u prva tri meseca ove godine iznosila je oko 93.600 dinara, dok je u obrazovanju i kulturi prosečna plata obračunata 79.129 dinara.

Posmatrano po sekrorima, prema podacima RZS, najviše zarađuju zaposleni u IT sektoru, avio saobraćaju i naučni radnici.

Podaci RZS pokazuju da su najveću neto zarada u prvom kvartalu ove godine primili zaposleni u sektoru računarsko programiranje i konsultantske delatnosti koja je dosegla 255.439 dinara, u oblasti vazdušnog saobraćaja (178.606 dinara), naučno istraživanje i razvoj (174.434 dinara) i eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa (167.123 dinara).

U svim ostalim oblastima zarade su iznosile između 46.393 dinara i 150.978 dinara.

Na primer, u delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića plata je iznosila 46.393 dinara, u upravljačkim delatnostima 150.978 dinara.

Prema poređenju zarada po sektorima primetno je da je najveći realan rast u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period 2022. godine, ostvaren u sektorima trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (1,3 odsto), prerađivačka industrija (0,8 odsto) i stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti (0,7 odsto).

Posmatrano po regionima, najviša prosečna zarada (bez poreza i doprinosa) na kraju marta 2023. godine obračunata je u Beogradskom regionu  iznosila je 105.304 dinara. U regionu Vojvodine zarada je iznosila 79.113 dinara, u regionu Južne i Istočne Srbije 71.461 dinar,  dok je u regionu Šumadije i Zapadne Srbije 69.240 dinara, prema podacima RZS.

Nova ekonomija

Tags
Back to top button