U prva četiri meseca deficit budžeta Srbije 55,7 milijardi dinara – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

U prva četiri meseca deficit budžeta Srbije 55,7 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije od januara do kraja aprila ove godine bio je 34 milijarde dinara što je za 55,7 milijardi bolje od budžetskog plana, jer je ranije bio očekivan deficit od 89,7 milijardi dinara, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Kada je reč o javnom dugu on je na nivou od 50,6 odsto BDP.U aprilu su prihodi budžeta iznosili 562,4 milijardi, a rashodi 596,4 milijardi dinara, te je deficit bio 5,4 milijarde dinara.

Tokom aprila naplaćeni su prihodi u iznosu od 140,4 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 126,1 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 66,7 milijardi dinara i akciza u iznosu od 26,8 milijardi. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 13,9 milijardi, a priliv donacija u aprilu iznosio je 400 miliona dinara

Rashodi su bili 145,8 milijardi dinara. Troškovi za zaposlene su iznosili 33,1 milijardi, kapitalni izdaci 22,8 milijardi, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 20,7 milijardi, a izdaci za „nabavku finansijske imovine“ (budžetske pozajmice) 14 milijardi dinara.

Na nivou sektora države u periodu januar-april fiskalni deficit je bio 23,5 milijardi i primarni fiskalni suficit u iznosu od 37,3 milijardi dinara, navodi se u saopštenju.

Javni dug
Javni dug Srbije na kraju aprila ove godine iznosio je oko 34,94 milijardi evra, što je 50,6 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Na kraju marta javni dug je bio 35,25 milijarde evra, odnosno 51 odsto BDP.

Na kraju 2022. javni dug je, kako se navodi, bio 33,33 milijarde evra, ili 55,1 odsto BDP.

Izvor: Beta

Tags
Back to top button