Ovo su dodatni troškovi koje možete da očekujete pri podizanju stambenog kredita – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Ovo su dodatni troškovi koje možete da očekujete pri podizanju stambenog kredita

Stambeni kredit je odluka koja utiče na ceo život.

To dobro znaju svi koji su ga uzeli i otplaćuju ga. Dug period otplate, pored onoga što je očigledno, a to je namena kredita, razlikuju stambene kredite od druga dva popularna bankarska proizvoda – keš kredita i kredita za refinansiranje.

Danas se bavimo dodatnim troškovima koji se mogu javiti pri kupovini stambenog kredita od banke.

Ti dodatni troškovi su:

  • Trošak procene nepokretnosti koja se vrši na svake tri godine

  • Trošak osiguranja nepokretnosti od osnovnih rizika i izlivanja vode iz instalacija koji plaćate godišnje – ovo je poznatije kao osiguranje domaćinstva

Zatim, imamo administrativne troškove:

  • Overa založnih izjava

  • Upis hipoteke

  • Trošak pribavljanja lista nepokretnosti

  • Druge naknade u vezi sa predmetom hipoteke.

Pored administravinih, tu su i redovni troškovi, kao što su:

  • Osnovni izveštaj Kreditnog biroa, koji ima fiksnu cenu

  • Trošak menice

Uz ovo, kad svake banke imatenaknadu za vođenje tekućeg računa, a iznos ove usluge varira od banke do banke, a potrebno je uplatiti iproviziju za obradu kreditnog zahteva. Proviziju za prevremenu otplatu kredita se u većini banka ne plaća.

Životno osiguranje uz stambeni kreditnije obavezno, ali ukoliko želite da se osigurate na ovaj način, treba da znate šta utiče na polisu osiguranja. Potrebno da znate iznos kredita, kamatnu stopu (NKS) i period otplate, kao i način na koji se otplaćuje kredit, a to je najčešće na mesečnom nivou.

Izvor: Kamatica.com

Tags
Back to top button