Rok za predaju konsolidovanog godišnjeg izveštaja ističe 3. maja – Bankar.rs
SAVETI ZA POSAOSLIDERSVE VESTI

Rok za predaju konsolidovanog godišnjeg izveštaja ističe 3. maja

Agencija za privredne registre (APR) navodi da sva matična pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja i predaje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu, imaju rok do srede 3. maja 2023. godine, za njihovo dostavljanje.

Izuzetno, za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske, taj rok ističe četiri meseca od datuma bilansa.

Kako isitču iz APR-a matična pravna lica imaju mogućnost da uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj istovremeno dostave i dokumentaciju propisanu članom 45. Zakona, putem zahteva “Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj i dokumentacija”.

“Ukoliko obveznici odluče da uz finansijski izveštaj ne dostave propisanu dokumentaciju, navedeno mogu učiniti, najkasnije do 31. jula 2023. godine, a nakon javnog objavljivanja finansijskog izveštaja na internet stranici Agencije kao potpunog i računski tačnog, putem odvojenog zahteva ‘Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj'”, objašnjavaju iz ove institucije.

Tags
Back to top button