Od 50, na tržištu sada ostalo 20 banaka – stručnjaci objašnjavaju zbog čega – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Od 50, na tržištu sada ostalo 20 banaka – stručnjaci objašnjavaju zbog čega

Spajanje banaka na domaćem tržištu u poslednje vreme postalo je veoma učestalo. Iako je se njihov broj od pre nekoliko godina prepolovio, struka ukazuje da će se ovaj trend i u narednom periodu nastaviti. Razlog tome su dva ključna faktora – visoki troškovi i razvoj tehnologije.

AIK Banka, jedna od vodećih banaka u zemlji, potpisala je pre dva dana kupoprodajni ugovor o preuzimanju 100 odsto vlasništva Eurobank Direktne a.d. Srbija. Branko Živanović, profesor dr. na Beogradskoj bankarskoj akademiji objašnjava zašto je u poslednjih nekoliko godina broj banka znatno smanjen.

“Koncentracija banaka na bakarskom sektoru republike Srbije je krajnje logična iz razloga zato što već dugo imamo preveliki broj banaka. Prema konzervativnom ortodoksnom bankarskom pravilu, jedna, dobro razvijena banka dođe na milion stanovnika. Tako da ih mi već odavno imamo znatno više”, kaže ekonomista.

On objašnjava da će se ovaj proces po samoj prirodi i logici bankarstava i u budućnosti nastaviti.

“Sa druge strane koncentraciju u bankarskom sektoru diktiraju i faktori kao što su razvoj tehnologije koji mogu da priušte samo velike bankarske grupacije, dok su manje i sitne banke, zbog visokih troškova i uvođenja inovacija u bankarstvu uglavnom u podređenoj poziciji. Zbog toga će se broj manjih banaka i dalje smanjivati”, objašnjava Živanović.

Konsolidacija ima benefite

Prema spisku NBS iz februara, u Srbiji postoji 21 banka. Kako kaže naš sagovornik, u trenutku kada smo krenuli da se otvaramo prema svetu, bilo ih je znatno više. Međutim, s godinama se njihov broj smanjuje. Veliki broj banaka koje su postojale početkom 2000-ih godina, u međuvremenu je kroz akvizicije ili pripajanja, promenilo i nazive i korporativne boje

Trenutno imamo dve domaće banke na nacionalnom tržištu u vlasništvu državnog kapitala – jednu koja je više okrenuta ritel sektoru i bankarstvu na malo, a imamo i znatno jačanje domaće banke koja je okrenuta više privredi i koja je u većinskom vlasniku privrednika.

Stručnjaci kažu da se konsolidacijom bankarskog sektora postiže se i konkurentnost, pa i pomeranja cena određenih bankarskih proizvoda i usluga, što je povoljno za privredu i stanovništvo.

Tehnološke inovacije donose promene

Tehnološke inovacije sve više postaju zastupljene u mnogim sektorima. Sasvim je logično da ne zaobilaze ni bankarski. Profesor Živanović ukazuje da ih u ovom sektoru tek treba očekivati, ali ukazuje i na druge promene.

“U narednom periodu treba očekivati uvođenje sve više tehnoloških inovacija u bankarstvu, ali treba očekivati i ulazak novih igrača na bankarsko tržište, kroz formu, u obliku fintech kompanija”, kaže naš sagovornik.

On dodaje da u daljem periodu bi bilo dobro, da na naše tržište dolaze razvijenije bankarske grupacije, ali kako kaže, ne treba zanemariti činjenicu da već dolaze igrači sa vanevropskih prostora, koji će biti spremni da rade na nižim profitnim marginama, nalazeći svoj interes.

Blic

Tags
Back to top button