Banke nastavljaju pooštravanje uslova kreditiranja privrede, ali i stanovništva – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiNBSSLIDERSVE VESTI

Banke nastavljaju pooštravanje uslova kreditiranja privrede, ali i stanovništva

Tražnja stanovništva za kreditima smanjena je tokom poslednjeg kvartala 2022. godine na šta su uticali rast cena nekretnina i tržište rada, a nastavak istih tendencija očekuje se i u prvom kvartalu ove godine.

To je pokazao izveštaj o rezultatima januarske ankete o kreditnoj aktivnosti banaka Narodne banke Srbije, u kom se navodi i da su banke potvrdile da su u četvrtom kvartalu 2022. godine nastavile sa pooštravanjem standarda po kojima su odobravale kredite privredi.

Ističe se da je mera tog pooštravanja bila manja od očekivane u prethodnoj anketi banaka.

„Pooštravanje se u nešto većoj meri odnosilo na devizno indeksirane kredite i, posmatrano prema veličini preduzeća, više je bilo zastupljeno kod velikih preduzeća u poređenju sa malim i srednjim“, navodi se u rezimeu izveštaja, koji prenosi Euronews.

Banke su navele da dalje blago zaoštravanje standarda očekuju i za prvi kvartal ove godine.

Ocena banaka je da je privreda povećala tražnju za kreditima tokom poslednjeg kvartala 2022. godine, i to za deviznim odnosno devizno indeksiranim kreditima, kao i kratkoročnim dinarskim.

„Finansiranje obrtnih sredstava i restrukturiranje postojećih obaveza prepoznati su kao faktori rasta tražnje privrede za kreditima“, navodi NBS.

Banke očekuju dalji rast tražnje u prvom tromesečju 2023. godine.

U izveštaju se dodaje i da su banke u poslednjem kvartalu nastavile i sa pooštravanjem standarda stanovništvu.

„Pooštravanje se prvenstveno odnosilo na dinarske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje i devizno indeksirane stambene kredite“, navodi NBS i dodaje da banke umereno pooštravanje kreditnih standarda stanovništvu očekuju i tokom prvog kvartala 2023. godine.

Tags
Back to top button