Vlada produžila trajanje uredbi o ograničenju cena goriva i hrane, pola milijarde dinara za kupovinu seoskih kuća – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Vlada produžila trajanje uredbi o ograničenju cena goriva i hrane, pola milijarde dinara za kupovinu seoskih kuća

Vlada Srbije saopštila je da na sednici u četvrtak izmenila Odluku o privremenoj zabrani izvoza evrodizela EN 590 kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta derivatima nafte. Produženje privremene zabrane izvoza tog naftnog derivarta važi do 31. marta 2023. godine.

Na sednici je usvojena i Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte koja se odnosi na Evro dizel i Evro Premium BMB 95 i važiće do 3. marta 2023. godine.

Takođe, Odlukom o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte privremeno je smanjen iznos akciza na gasna ulja, olovni i bezolovni benzin za pet odsto do kraja marta ove godine.

Na sednici je izmenjena i Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica koja će važiti do 31. marta 2023. godine, a doneta je u cilju zaštite tržišta, odnosno sprečavanja deformacija u formiranju cena koje su izuzetno važne za snadbevanje potrošača.

Usvojen je i Akcioni plan za sprovođenje Programa vlade kojim se razrađuju prioritetni ciljevi, rezultati i rokovi za njihovo dostizanje.

Cilj ovog akcionog plana je, kako su naveli iz vlade, kvalitetnije upravljanje javnim politikama i unapređenje sistema strateškog upravljanja prioritetnim ciljevima, jačanje elemenata planiranja „odozgo na dole“ i sprovođenje mehanizama za realizaciju i praćenje tih ciljeva na osnovu definisanih rezultata koje treba postići u zadatom roku.

Na sednici je doneta Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača koji će, kao stručno savetodavno telo, raditi na unapređenju sistema zaštite potrošača i saradnji nadležnih organa, organizacija i drugih nosilaca zaštite potrošača.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu.

Očekivani efekat ovog programa je naseljavanje približno 300 seoskih kuća sa okućnicom u ruralnim područjima, a za ove namene obezbeđeno je 500 miliona dinara.

Biznis.rs

Tags
Back to top button