Frilenseri ne plaćaju kamate na dug – Bankar.rs
SAVETI ZA POSAOSLIDERSVE VESTI

Frilenseri ne plaćaju kamate na dug

Da ne bi došlo do zastarelosti utvrđivanja poreza Poreska uprava je poslala rešenja svim obveznicima koji su u 2017. godini ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem. Prvi iznos utvrđene obaveze dospeva na naplatu 17. februara 2023. godine.

Veliki broj frilensera koji su dobili rešenja Poreske uprave kao glavni problem ne navode plaćanje poreza, već doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i za zdravstveno osiguranje koje retroaktivno neće moći da koriste.

Poreski savetnik Đerđ Pap u razgovoru za Biznis.rs objašnjava da zastarelost prava na utvrđivanje poreza, pa i poreza po osnovu samooporezivanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez.

“Pravo Poreske uprave na utvrđivanje poreza zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. To, na primer, znači da će 1. januara 2023. godine zastareti pravo na utvrđivanje poreskih obaveza koje su trebale da budu utvrđene za 2017. godinu. Međutim, pravo na utvrđivanje doprinosa ne zastareva”, naglašava naš sagovornik.

Poreska rešenja koja stižu na kućne adrese obveznika urađena su prema propisima koji važe do kraja 2022. godine, što znači da oni koji mesečno zarađuju nešto više od 500 evra nemaju finansijskih obaveza.

U usvojenom predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana iz 2021. godine, uz član 5. predlaže se da poreski organ rešenjem utvrđuje porez na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.

Odredbama člana 5. propisano je da poreski organ rešenjem utvrđuje ovaj porez ukoliko nije:

– nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili

– pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili

– pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Normirani troškovi se priznaju u visini od 50 odsto ostvarenih prihoda. Odredbama istog člana propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na navedene prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje.

Iz Udruženja frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS) kažu da su poreska rešenja za 2017. godinu urađena prema važećem zakonu koji se odnosi na obračun poreza i doprinosa za period 2015-2022. gde nije nastala zastarelost.

To potvrđuje i poreski savetnik Đerđ Pap koji kaže da jedini zakoniti način utvrđivanja obaveza frilensera može biti po propisima koji važe do kraja ove godine, jer su novi propisi pred Narodnom skupštinom i uskoro se očekuje njihovo usvajanje.

Odloženo plaćanje u 120 rata

Na pitanje da li uz rešenja koja šalje Poreska uprava idu i kamate ako se fizičko lice nije samo prijavilo za plaćanje poreza, naš sagovornik naglašava da frilenseri nemaju mogućnost samostalnog prijavljivanja poreza za prethodne godine. Poreske obaveze utvrđuje Poreska uprava koristeći podatke o prilivu sredstava iz banaka, i to svojim rešenjem koje šalje obveznicima (to je izuzetak od opšteg pravila da se ove obaveze plaćaju samooporezivanjem).

“Kamata se ne obračunava, pošto su se frilenseri još ranije izborili za to. Obaveza koja se utvrdi od strane Poreske uprave plaća se na odloženo u 120 rata, odnosno na 10 godina”, zaključuje Đerđ Pap.

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button